Treść strony

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu

 

Niegosław 69

66 - 530 Drezdenko
tel. 0957624324

spniegoslaw@neostrada.pl  

 

     Historia szkoły ściśle wiąże się z datą założenia wsi, z rokiem 1765. Pierwszą szkołę wybudowano we wschodniej części Niegosława w pobliżu kościoła. Do szkoły uczęszczały dzieci z rodzin o wyznaniu kalwińskim. Luteranie posyłali swe dzieci do szkoły w Drezdenku. Na początku XX wieku zbudowano w Niegosławiu jedną szkołę dla obu wyznań. Szkoła mieściła się na miejscu obecnie istniejącej. Był to budynek złożony z 6 izb.
    Dzisiaj Szkoła Podstawowa w Niegosławiu jest nowoczesnym obiektem na miarę XXI wieku.
W siedmiu oddziałach naszej szkoły uczy się 110 uczniów.
Spełniając oczekiwania rodziców, w szkole od 2007 roku funkcjonuje „Tęczowe Przedszkole”, do którego uczęszczają dzieci w wieku 4 – 5 lat.
   Od 10 lat dyrektorem szkoły jest mgr Urszula Kasper – nauczyciel matematyki. W szkole pracuje 8 nauczycieli zatrudnionych na całym etacie oraz 7 nauczycieli, którzy pracują na niepełnych etatach.
Od wielu lat Szkoła Podstawowa w Niegosławiu szczyci się wysokimi osiągnięciami w zakresie edukacji i wychowania.
   Największym osiągnięciem Szkoły Podstawowej w Niegosławiu, w roku szkolnym 2009/2010, jest uzyskanie wysokiego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego klasy VI.
Uczniowie klasy VI uzyskali, w 9 stopniowej skali, najwyższy 9 stopień. Średnia wyniosła 30,7.
Uzyskany w tym roku przez uczniów klasy VI wynik, stawia naszą szkołę w rzędzie najlepszych szkół w województwie. Tak wysokie osiągnięcia szóstoklasistów na sprawdzianie zewnętrznym szkoła uzyskuje od 6 lat.


Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl