Treść strony

Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach

Stare Bielice 13

66 - 530 Drezdenko

tel. 0957623003

szkola2008@onet.eu 

 

   Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach, gmina Drezdenko powstała w 1945roku. Jej historia jest bardzo różnorodna; zmieniał się stopień organizacyjny, liczba uczniów i nauczycieli. Jedno się nie zmieniło – szkoła nadal funkcjonuje i w ostatnim okresie jest jedyną instytucją we wsi Stare Bielice.

W pierwszych latach była szkołą czteroklasową, pierwszym nauczycielem był mgr Ryliński, który uczył tylko przez rok. Przez kolejnych kilka lat nauczała Maria Górna, która dojeżdżała codziennie z Drezdenka.

W latach 1952- 1057 jest szkołą pięcioklasową z ponad 50 uczniami i 2 nauczycielami.

Od 1 września 1957r. szkoła realizuje program szkoły pełnej siedmioklasowej (później ośmioklasowej) o 4 nauczycielach i liczbą 93 uczniów.

Długoletnim kierownikiem szkoły był Jan Budnowski, który pełnił tę funkcję przez 20 lat.  Przez krótki okres szkoła była punktem filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Drezdenku.  Od początku lat 80- tych jest samodzielną jednostką organizacyjną.

   W roku szkolnym 2000/2001 zostaje ponownie obniżony stopień organizacyjny do klas 0-III. Nauka odbywa się w oddziałach łączonych. Grono pedagogiczne składa się z dyrektora, dwóch nauczycieli pełnozatrudnionych oraz katechety i nauczyciela języka niemieckiego zatrudnionych na 0,17 etatu. Obwód szkolny obejmuje tylko wieś Stare Bielice.

  Uczniowie chętnie biorą  udział we wszystkich konkursach szkolnych oraz międzyszkolnych  Czynny udział w życiu szkoły biorą także rodzice , są aktywni w przygotowaniu różnorodnych imprez, jak również ich przebiegu. Ze względu na fakt, że szkoła w ostatnim okresie została jedyną żywą instytucją we wsi , zacieśniła się współpraca ze środowiskiem lokalnym. To tutaj odbywają się zebrania wiejskie, strażaków, spotkania okolicznościowe. W pracy dydaktycznej szczególny nacisk kładzie się na bogacenie słownictwa,  poprawność czytania ze zrozumieniem, samodzielność w rozwiązywaniu zadań z treścią oraz poprawność ortograficzną. Do stałego  kalendarza imprez ogólnoszkolnych można zaliczyć: pasowanie ucznia klasy I, Andrzejki,  spotkanie wigilijne,  bal karnawałowy,  Walentynki, powitanie wiosny, Dzień Dziecka- Matki, Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi.

   Podstawowym zadaniem szkoły jest zapewnienie jak najlepszych warunków dzieciom w tak trudnym i ważnym dla ich rozwoju i edukacji okresie i jak najlepsze przygotowanie ich do dalszego etapu nauki, który odbywają  już  w Drezdenku. 

 


Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl