Treść strony

INFORMUJĘ, ŻE W PIĄTEK 30.03.2018r. URZĄD MIEJSKI JEST NIECZYNNY.

 

ZARZĄDZENIE NR 36.2017

BURMISTRZA DREZDENKA KIEROWNIKA URZĘDU

z dnia 7 grudnia 2017 r.

 

 

w sprawie: zmiany rozkładu czasu pracy

 

 

                  

            Na podstawie:  art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875); art. 7, 42 i 43 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.) oraz art. 130 § 1-2 Kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1666 ze zm.); w związku  z § 14 ust. 6 i ust. 18 zarządzenia nr 8.2012 Burmistrza Drezdenka Kierownika Urzędu z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego  w Drezdenku ze zm.

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 

Wprowadzam następujące zmiany w rozkładzie czasu pracy w kolejnych okresach rozliczeniowych:

 1. dnia 30 marca 2018 r. (piątek) obowiązuje rozkład czasu pracy jak od wtorku do czwartku.
 2. ustanawiam dzień 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy,
 3. ustanawiam dzień 1 czerwca 2018 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za prace w dniu 7 kwietnia 2018 r. (sobota) – rozkład czasu pracy jak od wtorku do czwartku.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl