Treść strony

I N F O R M A C J A

Informuję, że w celu umożliwienia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej spłaty należności z tytułu najmu gminnych lokali mieszkalnych została wprowadzona forma świadczenia rzeczowego (zastępczego) na rzecz Gminy Drezdenko. Świadczenie to jest formą spłaty długu. Świadczenie to może być realizowane przez każdego dorosłego mieszkańca lokalu.

Osoby zainteresowane programem ułatwiania spłaty zadłużenia za lokale gminne zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Drezdenku – Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. nr 12.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl