Treść strony

70 LAT NA HARCERSKIM SZLAKU

Druhny i Druhowie, Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo

Właśnie mija 70. lat od czasu, gdy nasi poprzednicy rozpoczęli pracę harcerską na ziemiach zachodniej Polski. W tamtych pionierskich latach organizowali się od podstaw, łącząc przywiezione z różnych miejsc doświadczenia, aby podjąć pracę wychowawczą z pierwszym dorastającym tu pokoleniem. Nadszedł czas abyśmy my, pokolenia następne, przypomnieli naszą harcerską przeszłość i abyśmy godnie uczcili pamięć o tych, którzy już odeszli na wieczną wartę. Abyśmy dali młodemu pokoleniu wiedzę, która pozwoli mu kontynuować działo poprzedników w duchu samodoskonalenia się i braterstwa, które to cele są dla na podstawowe.

Zwróciliśmy się do drezdeneckiego muzeum z prośbą o przygotowanie ekspozycji poświęconej harcerstwu i otrzymaliśmy zapewnienie, że zostanie ona zrealizowana tak, aby mogła stać się stałym elementem wystroju harcówki.


Druhny i Druhowie, Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo

jeśli macie dokumenty, fotografie lub przedmioty związane z dziejami drezdeneckiego harcerstwa, to będziemy Wam wdzięczni za ich udostępnienie. Im więcej znajdziemy, tym lepiej przygotujemy wystawę, która ma służyć edukacji młodzieży. Wszystkie fotografie i dokumenty zostaną zeskanowane w Muzeum i natychmiast oddane właścicielom. Nie należy, więc obawiać się ich utraty.

Wystawa zrealizowana z tych materiałów, zostanie otwarta 22 lutego w Dniu Myśli Braterskiej. Na placu obok muzeum zapłoną w tym dniu ogniska i odbędzie się gawęda o przeszłości, z udziałem dawnych i obecnych członków harcerstwa. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.


Z harcerskim pozdrowieniem czuwaj
Jadwiga Piątek i Eugeniusz Galant


W sprawie udostępnienia materiałów do reprodukcji prosimy kontaktować się z muzeum, pod numerami telefonu: 95 672 09 48 lub 508 054 163.

Po Hubertusie Drezdeneckim

Przez najbliższe dwa tygodnie w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku, będzie można oglądać wystawę fotografii Włodzimierza Puchalskiego. Wystawę sprowadzono do Drezdenka przy okazji Hubertusa.
Włodzimierz Puchalski (1909 – 1979) to jeden z najsłynniejszych polskich fotografików przyrody. Laureat wielu krajowych i zagranicznych nagród.
Przed II Wojną Światową był asystentem przy Katedrze Fotochemii Politechniki Lwowskiej, zajmował się wówczas opracowywaniem nowatorskich metod kręcenia filmów przyrodniczych. Asystował również  prof. Wodzickiemu przy Zakładzie Anatomii Zwierząt i Histologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po wojnie związał się zawodowo z Uniwersytetem Jagiellońskim. Od II połowy lat 50. pracował w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.  Największy zbiór fotografii Włodzimierza Puchalskiego znajduje się w zbiorach zamku w Niepołomicach.

 

Sikawka już po renowacji!

Właśnie wróciła do muzeum sikawka strażacka, która przez kilka minionych miesięcy poddawana była zabiegom renowacyjnym w firmie Kołak&Kołak w Gostyniu. Firma ta, od lat, specjalizuje się w remontach zabytkowych pojazdów konnych. Jeśli wszystko potoczy się po naszej myśli, to w przyszłym roku będziemy mogli pochwalić się podobnie odnowioną bryczką.

Korzystając z okazji pragniemy podziękować dzielnym drezdeneckim strażakom, bez pomocy których, nie dalibyśmy rady wyekspediować sikawki do Gostynia a także, kiedy powróciła, wstawić jej do przyziemia budynku muzeum.

sikawka

Zapraszamy na wystawę

Wyniki konkursu na komiks o Karlu Hencke

Wyniki konkursu na komiks o Karlu Hencke

Zapraszamy na wykład

Archeologia jako dziedzina nauki narodziła się w XIX wieku jako wynik zainteresowań nad zabytkami i szeroko pojętą kulturą materialną z przeszłości. Pierwsi archeolodzy zaczęli gromadzić zabytki wytwórczości ludzkiej zwane artefaktami w kolekcje muzealne, by następnie próbować je interpretować. Zadawano pytania badawcze: jak stary jest dany przedmiot, w jaki sposób go wykonano i kto był jego użytkownikiem. Wraz z rozwojem nauki i przyrostem źródeł archeologia podejmowała się odpowiedzi na kolejne zagadnienia. Był też czas, gdy archeolodzy zostali wciągnięci w rozgrywki polityczne i międzypaństwowe. Czasy najnowsze to podjęcie badań szerokopasmowych i badań mikro i makroregionalnych. Podjęto się również nowoczesnej ochrony konserwatorskiej posiadanych zasobów dziedzictwa kulturowego. O wszystkich tych działaniach postaram się opowiedzieć na przykładzie Drezdenka i działań różnych archeologów na przestrzeni lat. Poznamy historię miasta i szereg zabytków, które odkryto w ciągu lat. Dowiemy się także, jaki późniejszy los spotkał te przedmioty i dlaczego nie wszystkie możemy podziwiać na wystawach muzealnych. Po wystąpieniu zapraszam na wycieczkę po mieście, w trakcie której opowiem dokładniej o historii miasta na wybranych przykładach, odwiedzimy, między innymi, miejsce, w którym znajdowało się grodzisko i późniejszy zamek.

Drezdenko, 3 marca, 2015, godzina 11.20 O pewnej inspirującej wizycie

WIĘCEJ NA:
 http://muzeum.drezdenko.pl/artykuly/drezdenko-3-marca-2015-godzina-1120-o-pewnej-inspirujacej-wizycie/

KONKURS NA KOMIKS O KARLU HENCKE

Drezdenko, 8. grudnia 1845 r., godzina 20:00,Kietzerstrasse, dzisiejsza ul. Łąkowa.

Karl Ludwig Hencke, emerytowany sekretarz Poczty Pruskiej dostrzega w okolicach gwiazdozbioru Byka nowe światełko, które określa jako gwiazda dziewiątej wielkości. Od razu wysyła informację do Berlina. Już 14. grudnia, dyrektor Berlińskiego Obserwatorium – Johann Franz Encke potwierdza obecność takiego obiektu we wskazanym miejscu. Powiadamia też Obserwatorium w Greenwich. 17. grudnia Obserwatorium w Altonie również już jest w stanie odszukać nową planetkę na niebie. I w końcu 26. grudnia może ją również obserwować Cesarskie Obserwatorium Pulkova koło Petersburga. Planetkę nazwano Asträa. Ojcem chrzestnym, na prośbę Henckego, został wspomniany Johann Franz Encke. Takie fonetyczne podobieństwo obu nazwisk i niektórzy je mylą. Ale Hencke to Hencke, a Encke to Encke i już.
Potem przyszły pierwsze zaszczyty. Król Prus Wilhelm IV nadał Henckemu order Czerwonego Orła IV klasy; na wniosek Aleksandra von Humboldta nadano naszemu astronomowi Wielki Złoty Medal Nauki i Sztuki. Król sprawił także, że Henckemu polepszyła się sytuacja materialna. Przyznał mu specjalny dodatek do emerytury. Właściwie to sam Hencke dokonał takiego wyboru, ponieważ proponowano mu jako alternatywę ufundowanie lepszego sprzętu obserwacyjnego. W tym wypadku Hencke pozostał „na ziemi“. Król Danii – Christian IV – nadał mu z kolei prawo do noszenia orderu „Ingenio Arti“. Akademia Francuska przyznała mu doroczną nagrodę za nieprzypadkowe odkrycia. Z tak zwanego Funduszu Lalanda otrzymał kilkaset franków, co wówczas nie było małą sumą.
Hencke nie zaprzestał obserwacji. Tym bardziej, że w kolejnym roku świat zachwycił się odnalezieniem Neptuna przez Johanna Gotfrieda Gallego. Hencke nadal ze swego dachu przy ulicy Łąkowej w Drezdenku czegoś wypatrywał …
Więcej na: http://hencke.blogspot.com

Dyrektor Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku zaprasza do udziału w konkursie na komiks poświęcony Karlowi Hencke i jego odkryciom.
Konkurs kierowany jest do uczniów drezdeneckich szkół.
Prace oceniane będą w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna.
Technika wykonania prac jest dowolna.
Termin, nadsyłania prac do muzeum, upływa 30 maja bieżącego roku.
Prace nagrodzone prezentowane będą na wystawie w muzeum i opublikowane w specjalnym, dodatku do Gazety Drezdeneckiej.
Materiały na temat astronoma i jego odkryć dostępne są na feacebookowym profilu Karla Hencke, oraz na: http://hencke.blogspot.com
Regulamin konkursu do pobrania ze strony muzeum: muzeum.drezdenko.pl
Rozpisanie konkursu na komiks jest pierwszym z cyklu przedsięwzięć realizowanych przez Muzeum w związku ze 150. rocznicą odkrycia przez Karla Hencke planetoidy Astrea.
W październiku realizowana będzie akcja edukacyjna w mobilnym obserwatorium astronomicznym kierowana do uczniów drezdeneckich szkół. Również w październiku otwarcie wystawy i promocja kolejnego muzealnego zeszytu, tym razem poświęconego Karlowi Hencke.

REGULAMIN KONKURSU

 download-pdf-300x88

Dyrektor Muzeum zaprasza

Zapraszamy do odwiedzin na stronie: muzeum.drezdenko.pl. Właśnie uruchomiliśmy tam zakładkę materiały. Okazją stała się siedemdziesiąta rocznica zakończenia II wojny światowej i jej konsekwencje dla miasta – wysiedlenie ludności niemieckiej i zasiedlenie miasta przez Polaków. Nie odnaleźliśmy materiałów źródłowych dotyczących wysiedlenia przedwojennych mieszkańców Drezdenka. Nie posiadamy również dokumentów dotyczących pobytu w mieście kilku tysięcy żołnierzy włoskich, którzy podlegali radzieckiej komendanturze. Jeśli cokolwiek się zachowało, to zapewne znajduje się w archiwach rosyjskich. Pobyt Włochów to niezwykle ciekawy epizod w dziejach miasta i warto by może poszukać czegoś na ten temat. Póki, co pozostają nam tylko wzmianki i krótkie opisy ich kilkumiesięcznego pobytu, które na przestrzeni lat pojawiały się w rozmaitych drezdeneckich publikacjach. Głównie są to wspominki o Giuseppe Laurino, jednym z trzech pozostałych po wojnie w Drezdenku Włochów. Również w zbiorach muzeum zachował się anonimowy tekst z 1975 roku, w którym go opisano. W zakładce publikujemy również dwa inne maszynopisy ze zbiorów muzeum. Jeden, podpisany, wpłynął na konkursDzieje rodzin nadnoteckich, drugi anonimowy i niekompletny jest zapewne także tekstem na jakiś konkurs.

Najistotniejszą częścią zakładki są reprodukcje materiałów źródłowych dotyczących kształtowania się polskiej administracji w latach czterdziestych. Znajdują się tam protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Strzelcach Krajeńskich. Ich reprodukcje wykonaliśmy z kopii oryginalnych dokumentów, które przekazała nam Pani Maria Gorbaczewska Kuźniak. Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy.

Pozostałe reprodukcje pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie, z zespołu Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Drezdenku (nr 302), z teczek o sygnaturach:

10 – Kronika Drezdenka

11 – Sprawy organizacyjne

14 – Straty poniesione na rzecz Armii Czerwonej

15 – Sprawy organizacji przemysłu, handlu i usług

16 – Sprawy organizacji browaru

20 – Spisy ludności miasta Drezdenka

38 – Polski Związek Zachodni – koło w Drezdenku

47 – Protokoły z posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej

48 – Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej

Reprodukcje publikujemy za zgodą i wiedzą Archiwum w Gorzowie. Bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli umieścić na naszej stronie kolejne reprodukcje akt drezdeneckich.

Zakładka materiały będzie przez nas uzupełniana o kolejne źródła i publikacje. Wszystkich zainteresowanych historią Drezdenka serdecznie zapraszamy.

Maciej Kurłowicz Santok Assemblage

Dyrektor Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej zaprasza na otwarcie wystawy fotograficznej
Macieja Kurłowicza
Santok Assemblage
 

Asamblaż (fr. assemblage – gromadzenie, zbieranie, zbiór) – w sztuce – kompozycja z przedmiotów gotowych, trójwymiarowa odmiana kolażu. Praca złożona z różnego rodzaju przedmiotów: codziennego użytku, bezużytecznych fragmentów, form naturalnych, wszelkich możliwych obiektów…[Wikipedia] Takie „skarby” ludzkiej wyobraźni kryje w sobie magiczne miejsce, kamienna wieża w Santoku, na której miejscu w XV wieku stał zamek krzyżacki. Santok to duża wieś rozłożona na wąskim pasie ziemi, na wzgórzach morenowych schodzących do rzeki u zbiegu Warty i Noteci. Na zboczu jednego z nich została wzniesiona przez nazistów owa budowla w 1935 roku. Obecnie jej właścicielem jest Jerzy Gąsiorek, funkcjonujący pod pseudonimem „Gąsior” – przede wszystkim plastyk, twórca asamblaży, jak również ceniony poeta, który urządził sobie w niej dom pracy twórczej. Gąsiorowi do zrobienia rzeźb w formie asamblaży służą stare przedmioty codziennego użytku lub tylko ich fragmenty, najczęściej zniszczone, wyrzucane do śmieci. Potrafi tak je złożyć, że oglądający odkrywa w nich nowe wartości, odnajduje nowy sens ich istnienia poprzez skojarzenia i poetyckie metafory. Zawsze podkreśla, że jego duchowym mistrzem był Władysław Hasior, który w swojej twórczości wykorzystywał właśnie – „zużyte rekwizyty codzienności” i jest uważany za pioniera asamblażu w Polsce. Szokował i zachwycał, wzbudzał skrajne emocje i oceny, swoją kontrowersyjną postawą zmuszał do stawiania pytań o istotę sztuki, swobodę wyboru języka artystycznego. Modelka Ewa pełni tutaj rolę obserwatora, ale też próbuje wciągnąć do ezoterycznego świata symboli… Zgadzając się pod każdym względem ze słowami Hasiora, „…działalność artystyczną uważam za prowokację: intelektualną i twórczą. Kontrastem dla wody jest ogień, ziemia i powietrze. Taką klasyfikację ustalono straszliwie dawno – wtedy, kiedy ludzie nie umieli się doliczyć wszystkich żywiołów, bo – o dziwo – jest ich o jeden więcej. Piątym żywiołem jest ludzka zdolność fantazjowania”…

Maciej Kurłowicz

Otwarcie wystawy w środę, 22 października o godz. 17:00.

1944 - 2014

Spotkanie z Karoliną Szyman-Piórkowską

Wystawa malarstwa Karoliny Szyman-Piórkowskiej

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy ponad czterdziestu portretów Św. Jana Pawła II. Autorką wszystkich obrazów jest Karolina Szyman - Piórkowska, która jest absolwentką Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Zajmuje się głównie pejzażem, portretem i malarstwem sakralnym. Jest także znakomitą kopistką. Szczególnym wyzwaniem dla artystki jest portret realistyczny, który stanowi istotę prezentowanej w Drezdenku wystawy. Autorka obrazów mieszka w Dretyniu koło Miastka, ale jest dawną mieszkanką Drezdenka i absolwentką tutejszego liceum. Jakiś czas temu odnalazła ją pani Jadwiga Piątek – emerytowana nauczycielka, której pasją jest śledzenie dalszych losów niegdysiejszych uczniów szkoły podstawowej z Nowego Drezdenka. Dzięki informacji, którą uzyskała od pani Barbary Ostałowskiej nawiązała kontakt z Karoliną Szyman - Piórkowską i namówiła nas do organizacji wystawy.

W ostatnią sobotę maja planujemy spotkanie z autorką prac, na które zapraszamy. Wystawę natomiast można oglądać w Muzeum. Jej fragment – dzięki uprzejmości Proboszcza - prezentowany jest przez kilka dni w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego.

 

Zobacz nasze bociany

Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku
zaprasza do oglądania na żywo bocianów na budynku muzeum.

Aby oglądać bociany odwiedź naszą stronę: muzeum.drezdenko.pl
kliknij obrazek z bocianami i postępuj zgodnie z instrukcją

lub wpisz w pasku adresu wyszukiwarki:
94.40.20.138

następnie w oknie logowania wpisz:
Użytkownik: bocian
Hasło: bocian

Do poprawnego wyświetlania obrazu niezbędne jest zainstalowanie wtyczki Aple QuickTime

Monitoring bocianów aktualnie jest w fazie testów. Za niedogodności przepraszamy.

Karol Mazuś - PERMUTACJE

Więcej informacji na: http://muzeum.drezdenko.pl/artykuly/karol-mazus-permutacje/

Dyrektor muzeum zaprasza

Pracownicy muzeum dziękują

Muzeum zaprasza

Dyrektor Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku

zaprasza na otwarcie wystawy
ELEMENTY ŻYCIA MUZYCZNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU
ze zbiorów Wojciecha Jachimowicza z Dworu w Szybie

Otwarcie wystawy połączone z prezentacją multimedialną w czwartek 16 maja o godzinie 17:00

Maciej Mazurek - malarstwo

Maciej Mazurek - malarstwo

Zapraszamy do muzeum

Zgodnie z obietnicą, Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku zamierza rozdać wszystkie fotografie mieszkańców, które składały się na wystawę „Dawniej niż wczoraj. Rzecz o mieście i jego mieszkańcach”. Zapraszamy wszystkich, którzy  rozpoznali się na zdjęciach.

Muzeum czynne w godz.: PON-PT 8:00-16:00 SO-10:00-16:00

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Dawniej niż wczoraj. Rzecz o mieście i jego mieszkańcach

Dyrektor Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku zaprasza
do udziału w otwarciach wystaw realizowanych w ramach projektu pod tytułem

Dawniej niż wczoraj.

Rzecz o mieście i jego mieszkańcach.

W sobotę 13 października o godzinie 11.00

odbędzie się pokaz kolekcji starych drezdeneckich pocztówek.

Kolekcja jest nowym nabytkiem Muzeum. Jej prezentacji towarzyszyć będzie promocja wydawnictwa z reprodukcjami pocztówek.

W tym samym dniu, o godzinie 12.00

otwarta zostanie wystawa fotografii poplenerowych ze zbiorów Muzeum.

Fotografie zostały przekazane dla Muzeum przez Centrum Promocji Kultury
w Drezdenku i są pozostałością organizowanych dawniej

w Drezdenku plenerów fotograficznych.

Piotr Chara fotografie

Zapraszamy Państwa od obejrzenia ciekawej wystawy, która została zrealizowana w oparciu o zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie. Na ekspozycji prezentujemy kilkadziesiąt fotogramów (głównie są to fotografie ptaków), których autorem jest Piotr Chara.

Z wykształcenia Piotr Chara (ur. 1973) jest absolwentem wydziału Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej w Szczecinie. Jest autorem licznych ekspertyz i wykładów na temat potencjału przyrodniczo-kulturowego w kształtowaniu atrakcyjnego wizerunku Ziem Zachodnich. Zawodowo związany z Fundacją Zielonej Doliny Odry i Warty pełniącej rolę ostatniego ogniwa administracji Unii Europejskiej w dystrybuowaniu środków pomocowych oraz realizującej projekty wspólnotowe z krajami UE na rzecz rozwoju gospodarczego Środkowego Nadodrza i Doliny Dolnej Warty.

Z pasji jest fotografikiem, laureatem licznych konkursów, zdobywcą kilkunastu nagród i wyróżnień, z których najważniejsze to Grand Prix (spośród 3600 prac) największego polskiego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w 2009 roku. Fotografuje od 1992 roku, początkowo były to reportaże z podróży - wyprawy w góry a także po terenach podbiegunowych i arktycznych.

Ze zsumowania powyższych informacji skonstatować możemy, że Piotr Chara jest regionalistą dokumentującym i promującym lubuski krajobraz przyrodniczy. Mieszkańcom Lubuskiego znany jako miłośnik i piewca urody swej małej ojczyzny, opublikował kilka albumów fotograficznych, między innymi "Barwy Przyrody wielkich rzek Ziemi Lubuskiej", "Błota Warciańskie" i "Krajobraz kulturowy Doliny Dolnej Warty" a także przewodnik turystyczny "Kostrzyn nad Odrą – bastion historii i przyrody", za który w 2009 roku otrzymał główną nagrodę na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Jest także autorem przewodnika "Chronione Obszary Powiatu Gorzowskiego”.

Piotr Chara to także autor i współautor krajowych i zagranicznych wystaw fotograficznych, autor szkoleń i warsztatów fotograficznych. Uczestnik projektów fotograficznych: "Nikon Extremalnie", "Szeroki Kadr", "n'IKONY FOTOGRAFII", Wykładowca w projekcie "Akademia Nikona". Członek honorowy stowarzyszenia Nikon Klub Polska – więcej na: www.akademianikona.pl/wykladowcy/3/piotr-chara Obecnie pracuje nad projektami fotograficznymi prezentującymi walory estetyczne świata przyrody: "Obrazy Przyrody" oraz "Podniebne Gracje – Rybitwy Europy Środkowej".

Wystawa czynna do końca maja.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl