Treść strony

Gmina Drezdenko uhonorowana certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji”

Program „Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z najbardziej prestiżowych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany do takich inicjatyw, jak konkurs „Teraz Polska” czy Polska Nagroda Jakości. Przyznanie certyfikatu to dla nagrodzonego samorządu powód do dumy i satysfakcji, ale to również promocja gminy. To także okazja do tego, by podkreślać jak ważna w zarządzaniu publicznym jest jakość. Budowanie na jakości to budowanie trwałe. To budowanie odpowiedzialne. To budowanie dla przyszłości.

13 października 2018 roku w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Pani Ewa Pręt, Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku, odebrała Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” oraz Wyróżnienie Nadzwyczajne „Primus” (wyróżnienie przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, które w VIII edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych). Uhonorowanie to jest potwierdzeniem, że podejmowane przez nas działania wykraczają ponad standard działań w oświacie, cechuje je innowacyjność i oryginalność, a polityka oświatowa ma charakter systemowy i długofalowy. Certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji” został przyznany Gminie Drezdenko już po raz drugi, 9 grudnia 2017 r. nagrodę odbierał Burmistrz Drezdenka, Pan Maciej Pietruszak.

Komisja certyfikacyjna uzasadniając swoją pozytywną decyzję zwróciła uwagę na poniższe działania gminy:

 1. Utrzymanie sieci szkół w roku zmian reformy oświatowej to jeden z głównych priorytetów prowadzonej przez Gminę Drezdenko polityki oświatowej. Dzięki temu udało się uniknąć zwolnień nauczycieli czyli utrzymano dotychczasową kadrę dydaktyczną, co jest bezspornym sukcesem dla władz samorządowych.
 2. Utworzenie jednego z pierwszych w województwie lubuskim Samorządowego Centrum Usług Wspólnych na terenie Gminy Drezdenko, mającego na celu lepsze zarządzanie placówkami oświatowymi, co daje większe możliwości wspierania przez samorząd działań realizowanych przez lokalne szkoły, a przede wszystkim wspieranie szkół w poprawie bazy lokalowej oraz zapewnienie własnych środków dla pozyskania dofinansowania ze źródeł krajowych oraz unijnych.
 3. Tworzenie dodatkowych obiektów uzupełniających ofertę edukacyjną. Gmina Drezdenko złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat Trwają również przetargi mające na celu rozpoczęcie budowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu, przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie oraz przy Szkole Podstawowej w Rąpinie. Kolejne inwestycje to budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędnym zapleczem w Szkole Podstawowej w Trzebiczu.

Przytoczone powyżej argumenty dowodzą, że polityka oświatowa w Gminie Drezdenko jest istotną częścią konsekwentnie wdrażanej strategii rozwoju lokalnego, uwzględniającej rangę edukacji i jej wieloaspektową rolę w przestrzeni publicznej.

Znalezienie się w gronie najlepszych samorządów w Polsce daje nam wiele satysfakcji, a także możliwość prezentacji swoich osiągnięć i sukcesów.

 • Pani Pani Ewa Pręt, Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu...
 • Wyróżnienie Nadzwyczajne „Primus”
 • Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl