Treść strony

AAAAAElFTkSuQmCC

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

 

 

Gmina Drezdenko jest realizatorem projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Drezdenko w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi”. Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Priorytetowego „Spotkania wokół śmietnika”.

Realizacja projektu pozwoliła na organizację warsztatów edukacji recyklingowej w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym aluminiowych puszek po napojach dla Szkół i Przedszkola na terenie Gminy Drezdenko. Uczestnikami projektu byli uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku, Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach, Szkoły Podstawowej w Drawinach, Szkoły Podstawowej w Gościmiu, Szkoły Podstawowej w Trzebiczu, Publicznego Przedszkola w Drezdenku.

Celem warsztatów było zachęcenie uczestników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Uczestnicy poznali  istotę odzysku surowców wtórnych, jakie surowce można z opakowań odzyskiwać, dlaczego, jakie są z tego korzyści. Dodatkowo uczyli się, jak prawidłowo segregować zużyte opakowania.  

Zadania, jakie również zostały zrealizowane w ramach projektu, dotyczyły opracowania materiałów informacyjno – edukacyjnych, w tym publikacji i kolportażu ulotki informacyjnej do gospodarstw domowych na terenie Gminy Drezdenko. Ulotka zawierała informację na temat możliwości korzystania bezpłatnie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK w Drezdenku. Ponadto w ramach realizacji projektu wykonano naklejki z zasadami  odpowiedniej segregacji odpadów, które zostały umieszczone na wielogabarytowych pojemnikach.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl