Treść strony

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Burmistrz Drezdenka podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku został wywieszony projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Drezdenko w 2019 r. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu należy składać w Urzędzie Miejskim w Drezdenku w pok. 111 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@drezdenko.pl do dnia 14.02.2019 r.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl