Treść strony

 • 1636041591ZN (1)

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteka Narodowa.

 

W 2021 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku  na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” uzyskała środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 10.500 zł.

 

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków.

 

#NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa #dofinansowanie #nowości #ksiązki #audiobooki #ebooki #bibliotekapubliczna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Miasta i Gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie Gminy Drezdenko.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych w tym materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej i dokumentacyjnej oraz popularyzacji książek i czytelnictwa.
 4. Opracowanie i prowadzenie form z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Miasta i Gminy.
 5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl