Treść strony

 • ksiazka-na-telefon

Książka na telefon

To nowa usługa skierowana do osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do Biblioteki. W dziale dla dorosłych od listopada 2020 można wypożyczyć książki dzwoniąc pod numer 95 762 11 84, a bibliotekarze zajmą się ich dostarczeniem. Wybrane pozycje z naszego księgozbioru zamawiać można w godzinach 9:00 -16:00 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki, natomiast dostarczanie książek odbywa się w środy między godz. 9:00 a 16:00.

Działamy w tej trudnej dla wszystkich sytuacji jaką jest pandemia Covid-19, zachowujemy wszelkie środki ostrożności, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno naszym pracownikom jak i odbiorcom usługi. Książki, które są dostarczane muszą przejść kwarantannę oraz każdorazowo wracając od czytelnika są ponownie jej poddawane.

Jeśli jesteś osobą, która ma trudności w poruszaniu się lub osobą starszą, warto skorzystać z propozycji Biblioteki Publicznej. Jeśli przebywasz obecnie na kwarantannie poinformuj nas telefonicznie o swojej sytuacji. Dostarczymy książki pod wskazany adres i powiadomimy telefonicznie.

 • LOGO BIBLIOTEKI D-KO

Program Rozwoju Bibliotek

  ,,Miasto Drezdenko historia-teraźniejszość” - spotkanie  bibliotekarzy
w  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w  Drezdenku


             W dniu 26.09.2011 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera  w Drezdenku odbyło się pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań  w ramach  Mikrograntu  „Podaj dalej”.  Celem tych spotkań jest integracja środowiska bibliotekarskiego oraz wymiana ciekawych  doświadczeń i rozwiązań w codziennej pracy. Tematem spotkania w bibliotece było „Miasto Drezdenko-historia i teraźniejszość ‘’. W seminarium  tym  wzięło udział 12 osób. Jako Biblioteka Wiodąca gościliśmy bibliotekarzy bibliotek Partnerskich  z miejscowości Santok, Przytoczna i Skwierzyna,  a  także pracownika Urzędu Miejskiego  odpowiedzialnego za sprawy kultury i turystyki na terenie gminy oraz promocję miasta panią  Justynę  Nawojską.  Wszystkich przybyłych powitała dyrektor  Teresa Stankiewicz, która przybliżyła główne plany rozwoju biblioteki  oraz  zapoznała gości z jej działami. Następnie zapoznaliśmy się  z historią a także specyfiką architektoniczną i kulturalną  miasta Drezdenka ,którą przedstawiła Anna Kandel . Prezentacji  dziejów Drezdenka towarzyszył pokaz slajdów , na których mogliśmy podziwiać miasto na starych fotografiach.  Po krótkiej przerwie uczestnicy spotkania  zapoznali się z kroniką regionalną prowadzoną  w bibliotece, w czytelni biblioteki. Kartoteka ta jest doskonałym źródłem wiedzy  o historii   i współczesności  naszego miasta i gminy. Przybyłych gości  z bibliotek partnerskich wyżej  wymieniona kartoteka niezwykle  zainteresowała   i zaplanowano także utworzenie u siebie.  Po obejrzeniu zgromadzonych w czytelni  regionaliów  nastąpiła wymiana doświadczeń bibliotekarzy odnośnie  celowości gromadzenia wiadomości o regionie. Omawiano plusy i minusy prowadzenia kartoteki regionalnej , a właściwie same plusy bo minusów nie znaleziono.   Kolejnym punktem spotkania było wyjście do Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia, gdzie  pani Teresa Czeczko  zapoznała nas z  zabytkowymi przedmiotami dotyczącymi historii miasta. Po wizycie w muzeum udaliśmy się do Centrum Promocji Kultury, aby zapoznać uczestników szkolenia z jego działalnością. Gościliśmy m.in. w pracowni plastycznej ,gdzie powstają ciekawe prace zarówno dzieci, jak  i dorosłych. Jako,  że tematem spotkania była historia i teraźniejszość  Drezdenka ,w drodze powrotnej podziwialiśmy zabytkowe kamieniczki ale także mogliśmy zaobserwować  jak miasto z dnia na dzień rozwija się i pięknieje. Po powrocie z wycieczki odbyła się dyskusja i wymiana doświadczeń między bibliotekarzami. Biblioteki Partnerskie (Santok, Przytoczna, Skwierzyna ) potwierdziły  chęć dalszej współpracy z naszą biblioteką w przyszłości, a także pozytywnie wypowiadały się o jej celowości. Potwierdzeniem  tego jest fakt, że już 30.09. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Santoku,  odbędzie się kolejne szkolenie, którego  tematem będzie: „ Dziecko w bibliotece”.


Danuta Halicka

„Miasto Drezdenko-historia i teraźniejszość " Seminarium w Drezdenku

 • „Miasto Drezdenko-historia i teraźniejszość " Seminarium w...
  Biblioteka w Drezdenku
 • 3669
 • 3670
 • 3671
 • 3674
 • 3675
 • 3676
 • 3677
 • 3678
 • 3679
 • 3683
 • 3684
 • 3688
  Muzeum w Drezdenku
 • 3689
 • 3690
 • 3691
 • 3692
 • 3697
 • 3693
  Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
 • 3694
 • 3695
 • 3696

„Dziecko w bibliotece” - Spotkanie w Santoku

 • Biblioteka w Santoku
  Biblioteka w Santoku
 • 3885
 • 3886
 • 3887
 • 3888
 • 3889
 • 3891
 • 3892

Spotkanie bibliotekarzy w Przytocznej

             „FOTOGRAFIA W BIBLIOTECE” kolejne  spotkanie bibliotekarzy w ramach mikrograntu „Podaj dalej”.
               Trzecie już spotkanie bibliotekarzy w ramach mikrograntu "Podaj dalej "miało miejsce dnia 21.10.2011 r.  w Bibliotece Publicznej w Przytocznej.  Tematem przewodnim  spotkania była "Fotografia   w bibliotece".  Wzięli w nim udział bibliotekarze
z Drezdenka, Trzebicza, Gościmia,  Niegosławia  ,Skwierzyny oraz Przytocznej i Rokitna  (10 osób). Powitała nas po .dyrektora GOK  Monika Pukszta  i zapoznała nas  z programem spotkania, przekazała głos panu  Piotrowi  Jeske , który zajmuje się fotografią. Pan Piotr  zapoznał nas   z praktyczną stroną fotografii cyfrowej,  omówił    możliwości  wykorzystania fotografii  w pracy bibliotecznej. Dowiedzieliśmy się, że aparat fotograficzny może służyć  nie tylko do dokumentowania życia biblioteki, ale także można go wykorzystać na wiele innych sposobów np.  do promocji miejscowości, całej gminy, do prezentacji autorskich zdjęć mieszkańców, organizacji konkursów i wystaw  fotograficznych,  zaktywizowania  i rozwijania pasji twórczych młodzieży.  Pan Piotr  przygotował dla nas prezentację w trakcie której omówił  rodzaje aparatów  cyfrowych, znaczenia światła dla jakości robionych  zdjęć, a także  zasady  ekspozycji prac fotograficznych. Zaprezentował autorskie  prace , krótko je omówił, wskazując na znaczenie poszczególnych elementów w fotografii.   Po przerwie kawowej  ,  w czasie której mieliśmy możliwość zadawać pytania dotyczące w/w  zagadnień ,  a także wymieniać się swoimi spostrzeżeniami i problemami, nastąpiła dalsza część wykładu .  Poznaliśmy możliwości  photoshopa  , programu komputerowego pomocnego przy obróbce zdjęć, przygotowaniu pliku do opublikowania go na stronie internetowej czy do wydruku. Dostaliśmy także wskazówki dotyczące przygotowania w bibliotece wystawy fotograficznej oraz poznaliśmy zasady eksponowania prac. Wiemy już jak duże znaczenie w ekspozycji zdjęć ma  dobre miejsce, wielkość fotografii, sposób oprawy oraz odpowiednie  rozmieszczenie.  Następnie odbyły się zajęcia praktyczne  polegające na obróbce zdjęć  z wykorzystaniem programów komputerowych , a  po nich  podsumowanie warsztatów ,dyskusja oraz wymiana doświadczeń.  Na zakończenie spotkania czekała nas niespodzianka, wycieczka  do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Kustosz oprowadził nas po terenie sanktuarium , pokazując  nam  zbiory muzeum  i ogrody oraz zapoznał nas z historią cudownego obrazu. W drodze powrotnej   zwiedziliśmy filię biblioteczną w Rokitnie. Zdobytą w czasie spotkania wiedzę na temat fotografii cyfrowej i wskazówki odnośnie prezentacji fotografii w przestrzeni   wykorzystamy  w  naszych bibliotekach.

                                                                                                                                   Małgorzata Boczek
 

"Fotografia w bibliotece" - Spotkanie w Przytocznej

 • "Fotografia w bibliotece" - Spotkanie w Przytocznej
  Biblioteka w Przytocznej
 • 3947
 • 3948
 • 3949
 • 3951
 • 3952
 • 3953
 • 3954
 • 3955
 • 4002
 • 4037
 • 4038

Spotkanie wirtualne bibliotekarzy

" Spotkanie wirtualne bibliotekarzy "

Dnia 25.10.2011 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera  w Drezdenku odbyło się czwarte  i zarazem  ostatnie już  spotkanie Biblioteki Wiodącej z bibliotekami partnerskimi w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Było to nietypowe spotkanie bo odbyło się w formie wirtualnej, przeprowadzonej za pomocą komunikatora Skype i Gadu- Gadu.
Tematem tego spotkania były formy pracy w systemie bibliotecznym MAK+, komunikowanie się bibliotekarzy za pomocą komunikatorów wyszukiwania, doświadczeń związanych z pracą w nowym systemie, pogłębieniu wiedzy i umiejętności  wykorzystania systemu MAK+ w naszych bibliotekach. Spotkania bibliotekarzy w formie wirtualnej są ciekawą, przydatną  formą porozumienia się na odległość i  doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami.

Program Rozwoju Bibliotek

Ciekawy grant

 

        Biblioteka Publiczna  Miasta i Gminy im. Ks. J . Tischnera w Drezdenku, jako Biblioteka Wiodąca - wraz z bibliotekami- filiami- została zaproszona przez Akademię Rozwoju Filantropii do udziału w kolejnym działaniu realizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Można ubiegać się o Mikrogrant "Podaj dalej”.

Są to małe granty do 1000 zł każdy, a przeznaczyć je należy na pokrycie kosztów co najmniej czterech spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich. Biblioteka nasza, ubiegając się o ten grant, zaprosiła do udziału w spotkaniach : Gminną Bibliotekę Publiczną w Santoku, Bibliotekę Publiczną z Przytocznej i Bibliotekę Miejską w Skwierzynie, jedno z tych spotkań będzie miało charakter wirtualny. Pierwsze spotkanie to historia i teraźniejszość Drezdenka  ( w Drezdenku), drugie poświęcone będzie dziecku w bibliotece (Santok), trzecie fotografii w bibliotece (Przytoczna), a ostatnie technologiom informatycznym również w bibliotece – to  właśnie będzie spotkaniem wirtualnym.

Warto dodać, że jedna biblioteka może złożyć tylko jeden wniosek o Mikrogrant  „ Podaj dalej” i może to uczynić wyłącznie Biblioteka Wiodąca, wszystkie zadania należy wypełnić w ciągu jednego roku.

              Należy się cieszyć, że biblioteki, także nasza i jej placówki filialne biorą udział w programach, które czynią je bibliotekami nowoczesnymi, gdzie pracują ludzie pełni znakomitych pomysłów, otwarci na nowości - przekłada się to na szeroko pojętą wartość  współpracy między bibliotekarzami a ludźmi dla których pracują, czyli czytelnikami, także tymi najmłodszymi, wszak „ czym skorupka za młodu...”

 

Danuta Halicka

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl