Treść strony

Szanowni Państwo!


Z przyjemnością informujemy, że obecnie na terenie województwa lubuskiego  realizowany jest projekt „Lubuska Aktywizacja Młodych” współfinansowany ze środków UE.
 

Wsparciem zostaną objęte 64 osoby młode (38K/26M) bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamieszkujące województwo lubuskie(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Projekt dedykowany jest:
•    Osobom młodym 18-29 lat
•    Nie uczestniczącym w procesie kształcenia
•    Osobom niepełnosprawnym
•    Osobom biernym zawodowo
•    Osobom odchodzącym z rolnictwa i ich rodzinom
•    Mieszkańcom średnich miast.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:
•    Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy dla 64 Uczestników Projektu
•    Pośrednictwo Pracy dla 64 Uczestników Projektu
•    Szkolenia zawodowe dla 64 Uczestników Projektu
•    Szkolenia komputerowe dla 64 Uczestników Projektu
•    Płatny 3 miesięczny staż zawodowy dla 61 Uczestników Projektu
Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu. Ponadto Uczestnikom Projektu organizator gwarantuje: wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrotu kosztów dojazdu.

Przystąpienie do projektu jest szansą na podwyższenie aktywności zawodowo –edukacyjnej, zdobycie nowych kompetencji/ kwalifikacji, zwiększenie zdolności do zatrudnienia , a w konsekwencji znalezienie pracy. W związku z tym wszystkich zainteresowanych zachęcamy, do wzięcia udziału w projekcie.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o szybki kontakt. Rekrutacja trwa do 31.01.2019
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, pod numerem telefonu

699 670 277

lub na stronie internetowej: https://vision-consulting.pl/lubuska-aktywizacja-mlodych/
W załączniku przesyłamy plakat.

 

 • plakat

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl