Treść strony

Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich.

 

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie złożono dnia 29.09.2009r. Umowę z Województwem Lubuskim o dofinansowanie projektu podpisano dnia 08.06.2010 roku. W tym samym dniu ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

 

Wydatki projektu ujęte w umowie o dofinansowanie z Województwem Lubuskim przedstawiają się następująco:

 

Całkowita wartość projektu:                         5 178 825,52 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:                  4 822 367,54 zł

Środki z budżetu państwa stanowiące pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.474.250,89 zł

Wkład własny Beneficjenta – Gminy Drezdenko:   2 411 183,77 zł

Wysokość dofinansowania: nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Terminy realizacji projektu:

- zakończenie rzeczowe projektu: 31.12.2011 r.

- zakończenie finansowe projektu: 31.12.2011 r.

 

Roboty budowlane i ziemne obejmowały: ukształtowanie terenu parku, gospodarkę drzewostanem – usunięcie drzew i krzewów, budowę alejek parkowych (pieszych i pieszo-jezdnych),ukształtowanie i umocnienie skarp, faszynowanie brzegów rzeki Noteci i stawu, roboty w zakresie oczyszczania terenu, oświetlenie, budowę sceny z widownią oraz placu do tańca, budowę fontanny.

Kolejnym elementem realizacji projektu było wykonanie i montaż urządzeń - symboli kontynentów świata, montaż urządzeń stanowiących plac zabaw dla dzieci starszych
i młodszych, montaż ławek, koszy na śmieci itp.

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Pierwsze roboty na terenie parku w Drezdenku - wrzesień 2010

Roboty budowlane na terenie parku w Drezdenku - kwiecień 2011

Park po rewitalizacji

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl