Treść strony

Remont sali wiejskiej w miejscowości Lipno

W dniu 14.04.2010 roku Gmina Drezdenko złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wniosek aplikacyjny o dofinansowanie remontu sali wiejskiej w miejscowości Lipno, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Działaj z Nami”.

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla „małych projektów”.

Po pozytywnej ocenie projektu przez LGD „Działaj z Nami”, w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, projekt przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województw Lubuskiego w Zielonej Górze, w celu dalszej oceny. Projekt przeszedł pomyślnie weryfikację, i w dniu 29 kwietnia 2011 roku podpisano Umowę na dofinansowanie niniejszego zadania.

 Całkowita wartość projektu: 29 198,95 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 23 738,98 zł.

Wnioskowana kwota pomocy: 16 617,28 zł.

Wysokość dofinansowania: 70 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Głównym celem operacji był remont sali wiejskiej, w skład którego wchodziły dwa główne zadania tj. izolacja akustyczna (wyciszenie) oraz wykonanie posadzek i podłóg. Oba zadania zostały sfinalizowane.

Powyższa operacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi Lipno, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"-mały projekt- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl