Treść strony

Polsko – Niemieckie Zawody MTB – Drezdenko 2019

Projekt pn. „Polsko – Niemieckie Zawody MTB – Drezdenko 2019” został dofinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów (FMP) EUROREGIONU PRO EUROPA VIADRINA dla Program Współpracy INNTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Wydarzenie główne - zawody kolarskie odbyły się  w Drezdenku - 23.06.2019 r. w Nadleśnictwie Smolarz. W zawodach uczestniczyli sportowcy z różnych terenów Polski, rodziny z dziećmi, mieszkańcy naszej Gminy, którzy mieli możliwość spędzić miło czas, dopingując swoich bliskich w rajdzie zorganizowanym w przepięknych leśnych plenerach.

Impreza sportowa, która otrzymała wsparcie finansowe w wysokości  8.772,36 tys. euro ze środków UE pozwoliła na pogłębienie współpracy partnerskiej polsko-niemieckiej oraz stała się inspiracją do kolejnych małych projektów, które Gmina będzie realizować w następnych latach.

Wyścigi kolarskie, zorganizowane w ramach współpracy z Zachodnią Ligą MTB, zrzeszyły liczne grono odbiorców, a wyznaczone trasy rowerowe, dla zawodników w kategorii Mini 24 km oraz Mega 48 km, wiodące przez piękne tereny leśne były dużym wyzwaniem sportowym. Impreza była również świetną promocją naszych pięknych terenów turystycznych, co wielokrotnie podkreślali goście w opiniach udzielonych dla lokalnych mediów.

Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Niegosław

 

YLj3Z180y3gAAAABJRU5ErkJggg==                                 SvoR9B8cAf8fKZcFkyepP8AAAAAASUVORK5CYII=                          Fo3PYkpKQtnM7CrTNloWREbied3t9a7rDXrG25riRpwnzFOfl43pB6ZRpFapwC4+MvIywcAEuu6RHc79uVKEK5cEjI28VqlDZqCJvFR5bVJG3Co8tqshbhccWVeStwmOLKvJW4TEF8P+JftfcmRFqDAAAAABJRU5ErkJggg==      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu  w miejscowości Niegosław” ma na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest  inwestycja polegająca na budowie placu rekreacyjnego wraz z budynkiem socjalnym o konstrukcji kontenerowej, wiatą rekreacyjną, betonowym grillem, placem zabaw dla dzieci, miejscem postojowym dla samochodów osobowych, stojakami na rowery, zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości oraz  ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu.  

Zakładany zakres realizacji projektu pozwoli na osiągnięcie założonych celów poprzez poprawę dostępności i atrakcyjności rekreacyjnej na obszarach wiejskich -  będzie przyjazna do życia poprzez zapewnienie dla mieszkańców łatwego dostępu do rekreacji, spotkań, organizacji imprez kulturalnych, a tym samym przyczyni się do ich większej aktywizacji.

Projekt poprawi atrakcyjność rekreacyjną i turystyczną, pośrednio wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego i rozwoju okolicznych gospodarstw agroturystycznych i miejsc noclegowych. Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna (nie będą pobierane żadne opłaty), co wpłynie na propagowanie dobrostanu społecznego.

Realizacja operacji przyczyni się do „ożywienia” miejsca rekreacji, a także spotkań i integracji grup defaworyzowanych (osoby starsze, kobiety, dzieci), co wpłynie na zwiększenie więzi społecznych i więzi sąsiedzkich oraz podniesie atrakcyjność turystyczną miejscowości.

Produkt Wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej „Brzegiem Historii i Turystyki" ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

 

AAOckvANVW+VAAAAAElFTkSuQmCC

Produkt Wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej  „Brzegiem Historii i Turystyki" ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

Realizacja projektu ma na celu propagowanie rozwoju turystyki nawiązując do zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu dziedzictwa rybackiego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. Cykl filmów o akwenach w Gminie Drezdenko - informacje na temat atrakcji przyrodniczych i historycznych, które znajdują się wokół danego jeziora, czy rzeki tj., ciekawych miejscach, zabytkach, szlakach, bazie turystycznej oraz noclegowej, miejscach parkingowych. Dodatkowo w każdym filmie będą informacje na temat proekologicznego zachowania oraz ochrony środowiska podczas korzystania ze zbiorników wodnych i innych atrakcji regionu.

2. Filmy - opisujące historię Gminy Drezdenko z uwzględnieniem jezior i rzek znajdujących się na terenie oraz ich wpływie na kształtowanie się gospodarki i kultury.

3. Utworzenie  strony internetowej, na której  zamieszczone będą wyprodukowane filmy oraz dostępna będzie wyszukiwarka łowisk i atrakcji turystycznych.

4. Foldery ze zdjęciami obiektów wodnych i innych atrakcji oraz kody QR, pod którymi będą „kryły” się opowiadające o nich filmy.

5. Tablice informacyjne przy zbiornikach wodnych, na których umiejscowione będą opisy miejsc oraz kody QR z filmami dotyczącymi danego obiektu. Dzięki realizacji filmów nastąpi stworzenie innowacyjnego wirtualnego przewodnika wycieczki oraz połowów. W każdym z filmów będzie prowadzona edukacja ekologiczna oraz zachęcanie turystów m.in. do korzystania z wycieczek pieszych, czy jazdy rowerem.

6. Geocaching – gra miejska, szukanie skarbów. Wykonane zostaną skrytki w pobliżu akwenów wodnych, a ich poszukiwanie będzie połączone z nauką ekologii oraz promowaniem dziedzictwa kulturowego.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego RYBY na lata 2014-2020 w wysokości 85%, co stanowi kwotę 71 740,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacja projektu będzie realizowana w 2019 roku.

 

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Goszczanowo

 

wOfo2MQmkVoHAAAAABJRU5ErkJggg==                      x+wAzFT6Yrg7AAAAABJRU5ErkJggg==             XZiXFjzJcuAAAAABJRU5ErkJggg==           HwryZkUQGUqyAAAAAElFTkSuQmCC  C8RMVBtRJzAAAAABJRU5ErkJggg==

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Goszczanowo” ma na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt wpisuje się w realizację celów Lubuskiej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD BRAMA LUBUSKA - jako miejsce przyjazne do życia. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy mają łatwy dostęp do rekreacji. Inwestycja poprawi dostępność i atrakcyjność rekreacyjną na obszarach wiejskich -  będzie przyjazna do życia poprzez zapewnienie dla mieszkańców miejsca rekreacji, spotkań, organizacji imprez kulturowych.

Projekt poprawi atrakcyjność rekreacyjną i turystyczną, powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna, co wpłynie na propagowanie dobrostanu społecznego.

Realizacja operacji przyczyni się do „ożywienia” miejsca rekreacji, a także spotkań i integracji grup defaworyzowanych (osoby starsze, kobiety, dzieci), co wpłynie na zwiększenie więzi społecznych i więzi sąsiedzkich oraz podniesie atrakcyjność turystyczną miejscowości.

 

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl