Treść strony

Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Gościm

W dniu 24.08.2010 roku Gmina Drezdenko złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wniosek aplikacyjny o dofinansowanie remontu sali wiejskiej w miejscowości Gościm za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Działaj z Nami”.

Wniosek o przyznanie pomocy złożony został w ramach Działania: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie  operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Po pozytywnej ocenie projektu przez LGD „Działaj z Nami” projekt przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w celu kolejnego etapu weryfikacji. W dniu 23 marca 2011 r. Gmina zawarła umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa Lubuskiego i przystąpiła do realizacji zadania.

Kwota dofinansowania wg podpisanych umów i aneksów: 130 646,00 zł.

Procent dofinansowania operacji: 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu (bez VAT).

Termin realizacji projektu: grudzień 2011r

W zakres robót budowlanych wchodziły m.in. następujące elementy: wymiana pokrycia dachu nad WC i salą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie podłogi i posadzki (kuchnia, pom. za kuchnią i w wc), wykonanie podłogi (sala, scena, szatnia, pomieszczenie na piętrze), wykonanie stropów i sufitów, wykonanie tynków wewnętrznych i malowanie, wykonanie elewacji, instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna.

Głównym celem realizacji operacji była poprawa stanu lokalnej infrastruktury i funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, a tym samym zwiększenie wykorzystania tych obiektów wśród lokalnej społeczności i integracji tej społeczności poprzez przebudowę Sali wiejskiej w Gościmiu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl