Treść strony

Usuwanie azbestu - ogłaszamy nabór wniosków!

 • product-8254-633

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków na uzyskanie 100 % dofinansowania do zadań polegających na: demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, zlokalizowanych na nieruchomościach będących na terenie Gminy Drezdenko. Wniosek należy złożyć do 15 lipca 2019 r.

Zadanie skierowane jest zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych.

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków zewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Azbest będzie usuwany w miesiącach lipiec-wrzesień przez specjalistyczną firmę wybraną przez Burmistrza w drodze zapytania ofertowego. Azbest może być zdemontowany przez wykonawcę z budynku lub jedynie zabrany gdy jest już złożony „luzem” na terenie nieruchomości.

Dofinansowanie nie dotyczy osób, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały azbest do unieszkodliwienia. Dofinansowanie nie dotyczy również położenia nowego pokrycia dachowego.

Przypominamy, że azbest jest odpadem niebezpiecznym, który gdy uszkodzony stanowi duże zagrożenie dla zdrowia. Polskie prawo nakłada obowiązek na właścicieli nieruchomości do usunięcia azbestu do 2032 r. W 2018 r. w powyższy sposób z terenu gminy usunięto 316,101 ton azbestu z nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Wysokość dofinansowania wyniosła 147.688,80 zł.

Gdy azbest będzie usuwany wraz z demontażem z budynku, którego powierzchnia przekracza 35 m/2 obowiązkowo należy dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia azbestu do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. oraz uzyskać zaświadczenie, że organ ten nie wyraził sprzeciwu co do zaplanowanego zadania.

Więcej informacji – Urząd Miejski w Drezdenku, Agata Kwiatkowska, pokój 116, tel. (95) 762 29 54.

Wniosek w wersji papierowej można pobrać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Drezdenku lub w wersji elektronicznej poniżej:

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl