Treść strony

Budowa parkingu i tarasu widokowego w m. Zagórze

Wniosek aplikacyjny złożony został  w 27.03.2009 r. Umowę z Województwem Lubuskim
o dofinansowanie projektu podpisano dnia 27.08.2009. W dniu 30.10.2009r podpisano umowę na roboty budowlane.

Przedmiotem inwestycji była  budowa dwóch parkingów dla samochodów osobowych oraz tarasu widokowego dwupoziomowego o konstrukcji drewnianej.  Na parkingu zlokalizowanym na działce nr 12/1 i 12/2 wraz z tarasem widokowym znajduje się 21 miejsc parkingowych oraz 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na działce nr 33/17 zlokalizowany jest drugi parking na którym znajdują się 52 miejsca parkingowe. Teren obydwóch parkingów  jest oświetlony i posiada odwodnienie powierzchniowe.

Terminy realizacji projektu:

Rzeczowa realizacja projektu nastąpiła w maju 2011 r.

Finansowe rozliczenie projektu nastąpiło w 2011 roku, tak jak zaplanowano we wniosku
o dofinansowanie projektu. W grudniu 2011 r. do Urzędu Miejskiego  wpłynęła informacja
o przekazaniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności dla Gminy Drezdenko.

Całkowita wartość projektu:                         565 486,11 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:              463 032,81 zł

Wnioskowana kwota pomocy:                    347 274,00 zł

Wkład własny Beneficjenta – Gminy Drezdenko:   218 212,11 zł

Wysokość dofinansowania: 75 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl