Treść strony

 • deratyzacja

Burmistrz Drezdenka przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji, której podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze gminy Drezdenka. Obowiązek ten wynika z §12 Załącznika do uchwały Nr XLI/352/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:

 1. budynki mieszkalne,
 2. budynki i budowle wykorzystywane na produkcję, przetwarzanie i przechowywanie żywności, produktów rolnych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej, na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt,
 3. zakłady pracy,
 4. obiekty użyteczności publicznej,
 5. węzły cieplne,
 6. sieć kanalizacyjna,
 7. składowisko odpadów komunalnych.

Zaleca się:                     

 1. dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.),
 2. usunięcie z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,
 3. wykoszenie i uporządkowanie działek zachwaszczonych, usunięcie odpadów,
 4. wyłożenie atestowanych trutek na szczury i myszy w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania, w studzienkach kanalizacyjnych,
 5. w miejscach wyłożenia trutki należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści: ,,Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!’’.

Deratyzację należy przeprowadzić do 31 października br.

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl