Treść strony

Umowa na "Lubuską Szkołę równych szans" podpisana

W dniu 24 marca 2011 roku Gminia Drezdenko podpisała umowę partnerską z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej  z siedzibą w Zielonej Górze na realizację Projektu "LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty " Poddziałanie 9.1.2. " Wyrównywanie szans edukacyjnych ucznów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Beneficjentem jest Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Nojego w Drezdenku. Realizacja projektu ruszy już w tym roku i będzie kontynuowana w następnym. Korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie  to przede wszystkim zajęcia dydaktyczne, ale także są to wycieczki, wyjazdy. Częściowo jest to także doposażenie w sprzęt, ale głównie dydaktyka. Jest to więc atrakcyjny program dla dzieci z naszej gminy. Na realizację programu "Lubuska Szkoła równych szans”" gmina Drezdenko dostanie ponad 300 tys. zł.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl