Treść strony

Środki pozabudżetowe w Gminie Drezdenko w latach 2003 - 2006

SAPARD

Działanie 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich

 

„Kolektor sanitarny przesyłowy Drezdenko-Osów. Kanalizacja m.Osów z przepompowniami cieków”

2004 – 2005 r

Koszty kwalifikowane: 1.038.012,36 zł

Fundusze SAPARD do refundowania 50% : 519.006,18 zł

 

Zestawienie wykonanych elementów sieci kanalizacji sanitarnej:

Grawitacyjna:   3677 m

Tłoczna: 3821 m

Przepompownie: 4 szt

Przyłącza kanalizacyjne: 69/237 szt/m

 

ZPORR

 

1) Tytuł projektu: „Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Drezdenko”

Działanie: 3.1.

Okres realizacji: 11.2004 – 07.2005

 

Koszty kwalifikowane: 281.859,79 zł

Dofinansowanie ZPORR 75%: 211.394,85 zł

Budżet państwa 10%: 28.185,96 zł

JST 15%: 42.278,98 zł

 

Wskaźniki:

Długość wybudowanej sieci: 0,77 km

Liczba budynków podłączonych do sieci wodociągowej: 55

 

Zakres robót:

Wykonanie wodociągowej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami dla północnej części miasta Drezdenka, tj. w obrębie ulic: Niepodległości, Krótkiej, Długiej, Portowej.

 

2) Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-północ etap I”

Działanie: 1.2.

Okres realizacji: 11.2004 – 31.12.2006

 

Koszty kwalifikowane bez robót dodatkowych: 3.904.144,47 zł

Dofinansowanie ZPORR 75% : 2.928.108,35 zł

JST 25% : 976.036,12 zł

 

Wskaźniki:

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 5,7 km

Liczba wybudowanych przepompowni ścieków: 11 szt

 

Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji: 75 szt.

Liczba osób korzystających kanalizacji: 1851

 

Zakres robót:

Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym dla północnej części miasta Drezdenka ul. Niepodległości, Dworcowa, 1 Maja, Krótka, Portowa, Długa, Klesno.

 

 

SPO

 

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

Działanie: 2.3.

 

Tytuł projektu: „Remont i modernizacja Sali wiejskiej w Goszczanowcu”

Okres realizacji: 10.2005 – 11.2006

 

Koszty kwalifikowalne: 59.010,00 zł

Dofinansowanie SPO 79,99: 47.208,00 zł

 

Zakres robót:

Remont sali, wraz z wykonaniem podłogi, remontem sceny, remontem WC, modernizacją ogrzewania. 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl