Treść strony

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Drezdenko

Zarządzenie Nr 28.2011

Burmistrza Drezdenka

z dnia 15 kwietnia 2011r.

 

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Drezdenko.

 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) biorąc pod uwagę sytuację hydrologiczną na rzece Noteć, zarządza się co następuje:

 

§1

Odwołuje się pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta i gminy Drezdenko w następujących miejscowościach: Stare Bielice, Kosin, Drezdenko, Trzebicz, Bagniewo, Gościm, Zielątkowo, Goszczanowiec, Goszczanówko od godziny 08:00 dnia 15 kwietnia 2011r.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

 

§3

Traci moc zarządzenie nr 24.2011 Burmistrza Drezdenka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Drezdenko.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

BURMISTRZ DREZDENKA

(-) Maciej Pietruszak

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl