Treść strony

Burmistrz Drezdenka ogłasza przetarg ograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Zagórzu

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z     D R E Z D E N K A

 

Ogłasza

przetarg ograniczony

 

na oddanie w najem osobom fizycznym lub osobom prawnym

lokalu użytkowego położonego w Zagórzu  ( przy sali wiejskiej) o powierzchni użytkowej 36,00 m2, z przeznaczeniem na sklep spożywczo- przemysłowy.

 

Przetarg odbędzie się 31.05.2011r. (wtorek) o godz. 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Drezdenko przy ul. Warszawskiej 1

 

Wadium w wysokości 300,00 zł. ( słownie: trzysta zł. ) należy wpłacić do dnia 31.05.2011r. na konto UM Drezdenko 19  8362 0005 0000 0114 2000 0020 w Lubusko Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku.

( przedstawić dowód wpłaty )

 

W przetargu nie mogą brać udziału osoby posiadające zaległości finansowe wobec Urzędu Miejskiego Drezdenku i PGKiM Drezdenko  (przedstawić zaświadczenie).

 

 

Informacji o przetargu udziela inspektor ds. gospodarki gminnej

Maria Czekajło  /Tel.957622965  pokój  nr  116 /

 

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Drezdenko, 10.05.2011r.

 

Burmistrz Drezdenka

(-) Maciej Pietruszak

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl