Jesteś 1083858 osobą na tej stronie
Dziś jest: 24 Marca 2019        Imieniny: Katarzyny, Marka, Gabriela
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Aktualności
2018.11.08
Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka z dnia 08.11.2018 r. o nowych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 9

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka z dnia 08.11.2018 r. o nowych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 9

UWAGA ROLNICY
2018.11.08
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż od dnia 13.11.2018 r. do dnia 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu mogą składać wnioski o pomoc do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Informacja
2018.11.08
Plakat informacyjny
2018.11.06
-

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania w 2018 r. na realizację zadania: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko”

Gmina Drezdenko otrzymała w 2018 r. dofinansowanie do zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko w wysokości 147.688,80 zł (koszt kwalifikowany) w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 159.503,90 zł. W ramach zadania azbest został usunięty w bieżącym roku z 108 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Efekt ekologiczny, który osiągnięto to 316,101 ton (19 215,402 m2) azbestu, który został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych.

2018.10.31
Herb

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka z dnia 31.10.2018 r. o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych

Ogłoszenie Nr GN.8.2018
2018.10.31
Herb

Ogłoszenie Nr GN.8.2018 Burmistrza Drezdenka z dnia 29.10.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste poł. na terenie miasta i gminy Drezdenko

Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej - na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów
2018.10.30
-
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Czy materiały umieszczone na stronie są czytelne i pomocne ?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 1369
Extranet bramka logowania