Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • -

  2019.01.15

  Burmistrz Drezdenka informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz 2018 r. poz. 2244 i 2247) w 2019 roku istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

  Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., limit zwrotu podatku akcyzowego ustala
  się jako sumę:

  1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

  2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
  w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

  Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystywanego
  do chowu lub hodowli bydła obowiązany jest dołączyć do wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych
  w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642)
  – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

  W drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. został ogłoszony nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aktualny formularz wniosku dostępny jest w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Drezdenku w Biurze Obsługi Klienta oraz w Referacie Finansowo – Budżetowym natomiast edytowalny formularz wniosku w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego)

 • HERB

  2019.01.15

  Szkolenia dla płatników składek, żeby przybliżyć zagadnienia związane z projektem e-akta.

  Szczegóły na naszej stronie internetowej www.zus.pl 

   

   

 • OPOLSKIE KINO OBJAZDOWE

  OPOLSKIE KINO OBJAZDOWE

  2019.01.14
 • herb

  Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka

  2019.01.11

  Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka z dnia 10 stycznia w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nowych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych w obwodach łowieckich nr 36,9,17,8

 • -

  FERIE W BIBLIOTECE

  2019.01.10
 • WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W DREZDENKU 13.01.2019

  WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W DREZDENKU 13.01.2019

  2019.01.10

  Kolejny raz Drezdenko przyłącza się do największej orkiestry świata, która zagra po raz 27 pod batutą Jurka Owsiaka.

   

 • Herb

  Ogłoszenie Burmistrza Drezdenka

  2019.01.08

  Ogłoszenie GN.1.2019  Burmistrza Drezdenka z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych  do sprzedaży, poł. na terenie miasta Drezdenko

Stronicowanie

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl