Jesteś 1153 osobą na tej stronie
Dziś jest: 23 Stycznia 2019        Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych   /   Cele projektu

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Drezdenko gospodarstwom domowym ze wszystkich grup docelowych uznanych za wykluczone, a więc:

- osób niepełnosprawnych

- osób korzystających z pomocy społecznej

- osób korzystających ze świadczeń rodzinnych

Jest to zatem cel zgodny z głównym celem stawianym przed Działaniem 8.3 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Cele na poziomie produktu

W ramach niniejszego projektu wyszczególniono trzy cele na poziomie produktu. Pierwszym z nich opisany wskaźnikiem „Liczba zakupionych zestawów komputerowych” dla gospodarstw domowych z grup wykluczonych wypisanych w celu ogólnym, którym poprzez projekt Gmina chce umożliwić korzystanie z szerokopasmowego internetu. Docelową wartością tego wskaźnika jest liczba 100 jednostek. Miarą użytą w ewaluacji wskaźnika jest sztuka. Weryfikacja wskaźnika możliwa jest na podstawie faktur zakupu zestawów komputerowych w ramach niniejszego projektu oraz protokołów przekazania zakupionego sprzętu gospodarstwom domowym objętym projektem. Drugim celem na poziomie produktu jest liczba 130 gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu z grup uznanych za wykluczone. Jednostką przyjętą do ewaluacji wskaźnika jest sztuka. Weryfikacja wskaźnika możliwa będzie poprzez analizę protokołów dostępu do sieci, która będzie znajdować się na serwerze głównym oraz poprzez analizę protokołów przekazania zestawów komputerowych umożliwiających korzystanie z szerokopasmowego internetu dostarczanego w ramach niniejszego projektu. Trzecim celem na poziomie produktu jest wybudowanie teleinformatycznych obiektów infrastruktury, poprzez które dostarczany będzie sygnał dostępowy do szerokopasmowego internetu mierzony wskaźnikiem „Liczba teleinformatycznych obiektów infrastruktury, które umożliwią dostęp do Internetu dla grup docelowych”. Jednostką ewaluacyjną przyjętą w ramach wskaźnika jest sztuka. Weryfikacja wskaźnika możliwa będzie na podstawie protokołów wykonawczych przekazanych Gminie przez podmiot wybrany do realizacji budowy infrastruktury dostępowej w ramach niniejszego projektu.

Cele na poziomie rezultatu

W ramach niniejszego projektu wyszczególniono trzy cele na poziomie rezultatu. Pierwszy z nich tożsamy jest z głównym celem projektu, a zarazem głównym celem Działania 8.3 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i jest nim liczba 130 gospodarstw podłączonych do szerokopasmowego Internetu w ramach grup wykluczonych, sprecyzowanych w celu głównym. Miarą przyjętą do ewaluacji wskaźnika jest sztuka (jedno gospodarstwo domowe). Weryfikacja wskaźnika może się odbyć poprzez analizę umów dotyczących przekazania sprzętu komputerowego umożliwiającego korzystanie z szerokopasmowego internetu, a także poprzez protokoły dostępowe na serwerze, które pokazują jacy użytkownicy korzystają z dostarczanego w ramach projektu szerokopasmowego internetu. Drugim celem na poziomie rezultatu jaki podstawiono w ramach niniejszego projektu jest liczba 23 jednostek publicznych podłączonych do szerokopasmowego Internetu. Ich dokładny spis znajduje się w rozdziale drugim analizy finansowej stanowiącej załącznik do wniosku. Jednostką mierniczą służącą ewaluacji wskaźnika jest sztuka (jedna jednostka publiczna). Weryfikacja wskaźnika może nastąpić poprzez dokumentację wykonawczą, w której sprecyzowane są podmioty przyłączone do gminnej sieci internetu szerokopasmowego, a także poprzez protokoły znajdujące się na serwerze, które informują jacy użytkownicy mogą korzystać z dostarczanego przez gminę sygnału. Trzecim celem jest liczba 10 szkół z terenu gminy Drezdenko podłączonych do szerokopasmowego internetu. Ewaluacja i weryfikacja tego celu odbywać się może na podobnych zasadach co celu numer 2.

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania