Treść strony

Budowa siłowni zewnętrznej-alternatywnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku.

W dniu 11.10.2011 roku Gmina Drezdenko złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Działaj z nami”, wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” PROW 2007-2013, na realizację zadania polegającego na budowie siłowni na wolnym powietrzu. Przedmiotowa operacja obejmuje swoim zakresem dostawę oraz montaż urządzeń do ćwiczeń. Siłownia usytuowana zostanie w sąsiedztwie boiska do siatki plażowej oraz Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej. Siłownia „pod chmurką” to połączenie ruchu i przyjemności z przebywania na świeżym powietrzu przeznaczona dla osób w każdym wieku.
Po pozytywnej ocenie projektu przez LGD „Działaj z Nami” w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, projekt przekazany został do dalszej oceny UMWL w Zielonej Górze. Obecnie projekt jest na etapie weryfikacji.
Całkowita wartość projektu: 25 056,92 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane: 20 371,48
Wnioskowana kwota pomocy: 14 260,03
Wysokość dofinansowania operacji: 70% kosztów kwalifikowanych.
Wkład własny Beneficjenta – Gminy Drezdenko:  17.934,45 zł
Wysokość dofinansowania: 70 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl