Treść strony

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU

ul. Warszawska 1

66 - 530 Drezdenko

Numer telefonu: 95 762 02 02

Fax: 95 762 02 20
um@drezdenko.pl


KIEROWNICTWO URZĘDU MIEJSKIEGO W DREZDENKU

Burmistrz Drezdenka

Karolina Piotrowska

Sekretariat Burmistrza (I piętro, pokój nr 120)

Tel. 95 762 29 50

Fax. 95 762 02 20

burmistrz@drezdenko.pl

 

Zastępca Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Sekretariat Burmistrza (I piętro, pokój nr 119)
  Tel. 95 762 29 52
Fax. 95 762 02 20
z-ca@drezdenko.pl

 

Sekretarz

Andrzej Kozubaj

(I piętro, pokój nr 119)
tel. 95 762 29 50
fax. 95 762 02 20
sekretarz@drezdenko.pl

 

Skarbnik

Aleksandra Lachowicz

(parter, pokój nr 30)
tel. 95 762 29 72
fax. 95 762 02 20

skarbnik@drezdenko.pl


KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W DREZDENKU

Referat Administracyjny
kierownik - Renata Kubiś
(parter, pokój nr 9)
 tel. 95 762 29 55        
ra@drezdenko.pl  

Referat Organizacyjny
kierownik - Wojciech Kowal
(II piętro, pokój nr 206a)
tel. 95 762 29 81
ro@drezdenko.pl

Referat Finansowo - Budżetowy
kierownik - Aleksandra Lachowicz
(parter, pokój nr 30)
tel. 95 762 29 72
skarbnik@drezdenko.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
kierownik - Zbigniew Śpiewak
(parter, pokój nr 13)
 tel. 95 762 29 71
rr@drezdenko.pl

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
kierownik - Błażej Rerus
(I pietro, obok windy)
 tel. 95 762 29 82
so@drezdenko.pl
                
Referat Gospodarki Gminnej i Ochrona Środowiska
kierownik - Dorota Nowak 
(I piętro, pokój nr 115)
  tel. 95 762 29 57
gg@drezdenko.pl

Referat Budownictwa i Urbanistyki
kierownik - Regina Netyks 
(parter, pokój nr 11)
 tel. 95 762 29 66
budownictwo@drezdenko.pl

Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych
kierownik - Dariusz Skrzypczak
(II piętro, pokój nr 204)
 tel. 95 762 29 83
inwestycje@drezdenko.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego
kierownik - Ewa Śpiewak
(parter, pokój nr 1)
tel. 95 762 29 70
usc@drezdenko.pl


Referat administracyjny

Renata Kubiś

pok. 9, parter

Kierownik Referatu

tel. 95 762 29 55

ra@drezdenko.pl

Alicja Widera

pok. 8, parter

Stanowisko ds. kancelaryjnych

tel. 95 762 29 56

awidera@drezdenko.pl                                         

Renata Ciebielska

pok. 120, I piętro

Sekretarka

tel. 95 762 29 50

um@drezdenko.pl

Małgorzata Grzelak

pok. 101, I piętro

Stanowisko ds. archiwizacji i informacji publicznej

tel. 95 762 29 58

mgrzelak@drezdenko.pl

Agnieszka Rokaszewicz

pok. 5, parter

Stanowisko ds. obsługi interesantów

tel. centrala 95 762 02 02

tel. 95 762 29 63

arokaszewicz@drezdenko.pl

Joanna Ambroziak

pok. 101, I piętro

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

tel. 95 762 29 62

biuro.rady@drezdenko.pl

Wojciech Nowak

pok. 5, parter

Stanowisko ds. obsługi interesantów

tel. centrala 95 762 02 02

tel. 95 762 29 63

bok@drezdenko.pl

Referat budownictwa i urbanistyki

Regina Netyks

pok. 11, parter

Kierownik Referatu

tel. 95 762 2966

budownictwo@drezdenko.pl

Emilia Urbaniak

pok. 10, parter

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

tel. 95 762 29 67

eurbaniak@drezdenko.pl

Joanna Kucharska

pok. 10, parter

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

tel. 95 762 29 67

jkucharska@drezdenko.pl

Aleksandra Rybak

pok. 11, parter

Specjalista - urbanista

tel. 95 762 29 66

budownictwo@drezdenko.pl

Referat finansowo - budżetowy

Elżbieta Kiersnowska

pok. 28, parter

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel. 95 762 29 77

ekiersnowska@drezdenko.pl

Aleksandra Klimowska

pok. 28, parter

Referent ds. księgowości budżetowej

tel. 95 762 29 77

aklimowska@drezdenko.pl

Iwona Zrobek

pok. 28, parter

Stanowisko ds. płac

tel. 95 762 29 77

izrobek@drezdenko.pl

Ilona Perz

pok. 27, parter

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel. 95 762 29 77

iperz@drezdenko.pl

Joanna Krysiak

pok. 31, parter

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel. 95 762 29 77

jkrysiak@drezdenko.pl

Marlena Ledzianowska

pok. 31, parter

Referent ds. księgowości budżetowej

tel. 95 762 29 73

mledzianowska@drezdenko.pl

Justyna Wojtczak

pok. 26, parter

Referent ds. windykacji umów cywilno prawnych

tel. 95 762 29 74

jwojtczak@drezdenko.pl

Beata Fiedler

pok. 27, parter

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

tel. 95 762 29 76

bfiedler@drezdenko.pl

Iwona Kruk

pok. 26, parter

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

tel. 95 762 29 75

ikruk@drezdenko.pl

Sylwia Humieniuk

pok. 26, parter

Stanowisko ds. łącznego zobowiązania pieniężnego

tel. 95 762 29 75

shumieniuk@drezdenko.pl

Magdalena Zając

pok. 25, parter

Stanowisko ds. windykacji

tel. 95 762 29 74

magdalena.zajac@drezdenko.pl

Katarzyna Ścieżka

 pok. 27, parter

Młodszy referent ds. podatków i opłat lokalnych

tel. 95 762 29 74

ksciezka@drezdenko.pl                                

Marta Margan

pok. 25, parter

Stanowisko ds. obsługi kasy

tel. 95 762 29 85

mmargan@drezdenko.pl

Referat realizacji inwestycji i zamówień publicznych

Dariusz Skrzypczak

pok. 204,

II piętro

Kierownik Referatu

tel. 95 762 29 83

in@drezdenko.pl

Marta Konarska

pok. 205,

II piętro

Z-ca kierownika

tel. 95 762 29 91

mkonarska@drezdenko.pl

Tomasz Czekajło

pok. 204,

II piętro

Stanowisko ds. inwestycji

tel. 95 762 29 83

inwestycje@drezdenko.pl

Artur Czapla

pok. 204,

II piętro

Stanowisko ds. inwestycji

tel. 95 762 29 83

aczapla@drezdenko.pl

Anna Oźminkowska

pok. 208,

II piętro

Stanowisko ds. zamówień publicznych i realizacji środków pozabudżetowych

tel. 95 762 29 69

aozminkowska@drezdenko.pl

Tomasz Fiedler

pok. 208,

II piętro

Stanowisko ds. zamówień publicznych i realizacji środków pozabudżetowych

tel. 95 762 29 69

przetargi@drezdenko.pl

Bronisław Łesak

pok. 205,

II piętro

Stanowisko ds. drogownictwa

tel. 95 762 29 91

blesak@drezdenko.pl

Referat gospodarki gminnej i ochrony środowiska

Dorota Nowak

pok. 115, I piętro

Kierownik Referatu

tel. 95 762 29 57

gg@drezdenko.pl

Joanna Bajcar

pok. 117, I piętro

Z-ca kierownika

tel. 95 762 29 65

odpady@drezdenko.pl

Roman Iwaszko

pok. 116, I piętro

Stanowisko ds. ochrony środowiska

tel. 95 762 29 54

riwaszko@drezdenko.pl

Ewa Kowalik

pok. 116, I piętro

Stanowisko ds. gospodarki gminnej

tel. 95 762 29 54

ekowalik@drezdenko.pl

Jadwiga Baran

pok. 116, I piętro

Stanowisko ds. gospodarki gminnej

tel. 95 762 29 64

jbaran@drezdenko.pl

Justyna Ślizowska

pok. 117, I piętro

Stanowisko ds. gospodarki gminnej

tel. 95 762 29 65

jslizowska@drezdenko.pl

Agata Kwiatkowska

pok. 116, I piętro

Stanowisko ds. ochrony środowiska

tel. 95 762 29 64 

srodowisko@drezdenko.pl

Anna Kościelniak

pok. 117, I piętro

Stanowisko ds. gospodarki gminnej

tel. 95 762 29 65

akoscielniak@drezdenko.pl

Karolina Szustakowska

pok. 117, I piętro

Inspektor do spraw gospodarki gminnej

tel. 95 762 2965

kszustakowska@drezdenko.pl

Referat gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Zbigniew Śpiewak

pok. 13, parter

Kierownik Referatu

tel. 95 762 29 71

rr@drezdenko.pl

Irena Kozłowska

pok. 12, parter

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

tel. 95 762 29 68

ikozlowska@drezdenko.pl

Iwona Maślińska

pok. 12, parter

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 95 762 29 68

geodezja@drezdenko.pl

Elwira Kaczmarek

pok. 12, parter

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 95 762 29 68

ekaczmarek@drezdenko.pl

Referat organizacyjny

Wojciech Kowal

pok. 206,

II piętro

Kierownik Referatu

tel. 95 762 29 81

ro@drezdenko.pl

Dawid Krzyżaniak

pok. 105, I piętro

Starszy Informatyk

tel. 95 762 29 87

dkrzyzaniak@drezdenko.pl

Jakub Rzyszkowski

pok. 105, I piętro

Informatyk

tel. 95 762 29 87

jrzyszkowski@drezdenko.pl    

Przemysław Nowak

pok. 206,

II piętro

Pomoc administracyjna

tel. 95 762 29 80

p.nowak@drezdenko.pl

Patrycja Kaźmierczak

pok. 111, I piętro

Stanowisko ds. kultury, sportu, turystyki i promocji

tel. 95 762 29 58

pkazmierczak@drezdenko.pl

Aleksandra Pietrzak

pok. 111, I piętro

Stanowisko ds. kultury, sportu, turystyki i promocji

tel. 95 762 29 58

promocja@drezdenko.pl

Wojciech Nowak

pok. 206,

II piętro

Kierowca - goniec

tel. 95 762 29 80

Witold Dzwińczyk

pok. 206,

II piętro

Konserwator

tel. 95 762 29 80

Referat spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego

Błażej Rerus

pok. 105 I piętro

Kierownika Referatu

tel. 95 762 29 82

so@drezdenko.pl

Sylwester Onichimowski

pok. 105, I piętro

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż.

tel. 95 762 29 82

sonichimowski@drezdenko.pl

Emilia Owczarczak

pok. 110, I piętro

Stanowisko ds. dowodów osobistych

tel. 95 762 29 59

eowczarczak@drezdenko.pl

Alicja Wiącek

pok. 110, I piętro

Stanowisko ds. ewidencji i kontroli ruchu ludności

tel. 95 762 29 59

awiacek@drezdenko.pl

ewidencja@drezdenko.pl

Urząd stanu cywilnego

Ewa Śpiewak

pok. 1, parter

Kierownik Referatu

tel. 95 762 29 70

usc@drezdenko.pl

espiewak@drezdenko.pl

Agnieszka Wawerska

pok. 1, parter

Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń

tel. 95 762 29 70

usc@drezdenko.pl

Samodzielne stanowiska pracy

Marian Górski

pok. 206,

II piętro

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i wspomagania audytu

tel. 95 762 29 60

kw@drezdenko.pl

Marian Górski

pok. 206,

II piętro

bhp i ppoż

tel. 95 762 29 60

Wiesław Sawicki

pok. 104, I piętro

Główny specjalista ds. reorganizacji urzędu

 

tel. 95 762 29 53

wsawicki@drezdenko.pl

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl