Treść strony

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU

ul. Warszawska 1

66 - 530 Drezdenko

Numer telefonu: 95 762 02 02

Fax: 95 762 02 20
um@drezdenko.pl


KIEROWNICTWO URZĘDU MIEJSKIEGO W DREZDENKU

Burmistrz Drezdenka

Adam Kołwzan

Sekretariat Burmistrza (I piętro, pokój nr 120)

Tel. 95 762 29 50

Fax. 95 762 02 20

burmistrz@drezdenko.pl

 

Zastępca Burmistrza

Anna Oźminkowska

Sekretariat Burmistrza (I piętro, pokój nr 119)
  Tel. 95 762 29 52
Fax. 95 762 02 20
z-ca@drezdenko.pl

 

Sekretarz

Wiesław Sawicki

(I piętro, pokój nr 111)
tel. 95 762 29 53
fax. 95 762 02 20
sekretarz@drezdenko.pl

 

Skarbnik

Joanna Bajcar

(parter, pokój nr 30)
tel. 95 762 29 72
fax. 95 762 02 20

skarbnik@drezdenko.pl


KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W DREZDENKU

Referat Organizacyjny
kierownik - Błażej Rerus
(I pietro, obok windy)
 tel. 95 762 29 82
so@drezdenko.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego
kierownik - Ewa Śpiewak
(parter, pokój nr 1)
tel. 95 762 29 70
usc@drezdenko.pl


Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
kierownik - Zbigniew Śpiewak
(parter, pokój nr 13)
 tel. 95 762 29 71
rr@drezdenko.pl

 

Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych
kierownik - Artur Czapla
(II piętro, pokój nr 204)
 tel. 95 762 29 83
aczapla@drezdenko.pl


Referat Finansowo - Budżetowy
kierownik - Joanna Bajcar
(parter, pokój nr 30)
tel. 95 762 29 72
skarbnik@drezdenko.pl
       
Referat Gospodarki Gminnej i Ochrona Środowiska
kierownik - Dorota Nowak 
(ul. Ogrodowa 1)
  tel. 95 763 80 26
gg@drezdenko.pl


Referat Oświaty

kierownik - Sylwia Dworecka

(I piętro, pokój nr 115)

tel. 95 762 29 57

oswiata@drezdenko.pl 

           kierownik.referat.oswiaty@drezdenko.pl

 

 


Referat organizacyjny

Referat organizacyjny
Imię i nazwisko
Lokalizacja
Stanowisko

Numer telefonu, adres e-mail

Błażej Rerus pok. 105, I piętro Kierownik

tel. 95 762 29 82

so@drezdenko.pl

Renata Kubiś pok. 9, parter Z-ca kierownika ds. administracyjnych

tel. 95 762 29 55

ra@drezdenko.pl

Wojciech Kowal

pok. 206,

II piętro

Z-ca kierownika ds. gospodarczych

tel. 95 762 29 81

wkowal@drezdenko.pl

Alicja Widera

pok. 8, parter

Stanowisko ds. kancelaryjnych

tel. 95 762 29 56

awidera@drezdenko.pl

Agnieszka Rokaszewicz pok. 5, parter Stanowisko ds. obsługi interesantów

tel. centrala 95 762 02 02

tel. 95 762 29 63

arokaszewicz@drezdenko.pl

Wojciech Nowak pok. 5, parter Stanowisko ds. obsługi interesantów

tel. centrala 95 762 02 02

tel. 95 762 29 63

bok@drezdenko.pl

Joanna Ambroziak pok. 101, I piętro Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

tel. 95 762 29 62

biuro.rady@drezdenko.pl

Małgorzata Grzelak pok. 101, I piętro Stanowisko ds. archiwizacji i informacji publicznej

tel. 95 762 29 62

mgrzelak@drezdenko.pl

Renata Ciebielska pok. 120, I piętro Sekretarka

tel. 95 762 29 50

um@drezdenko.pl

Jakub Rzyszkowski

pok. 105, I piętro

Informatyk

tel. 95 762 29 87

jrzyszkowski@drezdenko.pl    

Przemysław Nowak

pok. 206,

II piętro

Pomoc administracyjna

tel. 95 762 29 80

pnowak@drezdenko.pl

Karol Jóźwiak

pok. 206, II piętro

Stanowisko ds. obsługi sołectw

tel. 95 762 29 60

kjozwiak@drezdenko.pl

Wojciech Nowak

pok. 206,

II piętro

Kierowca - goniec

tel. 95 762 29 80

Witold Dzwińczyk

pok. 206,

II piętro

Konserwator

tel. 95 762 29 80

wdzwinczyk@drezdenko.pl

Sylwester Onichimowski pok. 105, I piętro

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż.

tel. 95 762 29 82

sonichimowski@drezdenko.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Imię i nazwisko

Lokalizacja

Stanowisko

Numer telefonu, adres e-mail

Ewa Śpiewak

pok. 1, parter

Kierownik Referatu

tel. 95 762 29 70

usc@drezdenko.pl

espiewak@drezdenko.pl

Agnieszka Wawerska

pok. 1, parter

Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń

tel. 95 762 29 70

usc@drezdenko.pl

Emilia Owczarczak pok. 110, I piętro Stanowisko ds. dowodów osobistych

tel. 95 762 29 59

eowczarczak@drezdenko.pl

Katarzyna Walczak pok. 110, I piętro Stanowisko ds. ewidencji i kontroli ruchu ludności

tel. 95 762 29 59

kwalczak@drezdenko.pl

Referat nieruchomości i gospodarki przestrzennej

Referat nieruchomości i gospodarki przestrzennej

Imię i nazwisko

Lokalizacja

Stanowisko

Numer telefonu, adres e-mail

Zbigniew Śpiewak

pok. 13, parter

Kierownik

tel. 95 762 29 71

rr@drezdenko.pl

Małgorzata Andrzejczak pok. 11, parter Z-ca kierownika

tel. 95 762 29 66

budownictwo@drezdenko.pl

 Patrycja Fabjańska pok. 12, parter Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

tel. 95 762 29 68

pfabjanska@drezdenko.p

Aleksandra Pieróg pok. 12, parter Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 95 762 29 68

geodezja@drezdenko.pl

Karolina Bartnicka pok. 12, parter Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 95 762 29 68

kbartnicka@drezdenko.pl

Emilia Urbaniak

pok. 10, parter

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

tel. 95 762 29 67

eurbaniak@drezdenko.pl

Wojciech Uciński

pok. 10, parter

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

tel. 95 762 29 67

wucinski@drezdenko.pl

Aleksandra Rybak

pok. 11, parter

Specjalista - urbanista

tel. 95 762 29 66

budownictwo@drezdenko.pl

Referat realizacji inwestycji i zamówień publicznych

Referat realizacji inwestycji i zamówień publicznych

Imię i nazwisko

Lokalizacja

Stanowisko

Numer telefonu, adres e-mail

Artur Czapla

pok. 204,

II piętro

Kierownik

tel. 95 762 29 83

aczapla@drezdenko.pl

Robert Kulik

pok. 204,

II piętro

Stanowisko ds. inwestycji

tel. 95 762 29 84

rkulik@drezdenko.pl

Anna Dawiskiba

pok. 204,

II piętro

Stanowisko ds. inwestycji

tel. 95 762 29 84

adawiskiba@drezdenko.pl

Aleksandra Klimowska

pok. 208,

II piętro

Stanowisko ds.realizacji środków pozabudżetowych

tel. 95 762 29 69

aozminkowska@drezdenko.pl

Tomasz Fiedler

pok. 208,

II piętro

Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel. 95 762 29 69

przetargi@drezdenko.pl

Aleksandra Pietrzak

pok. 208,

II piętro

Stanowisko ds. realizacji środków pozabudżetowych

tel. 95 762 29 58

apietrzak@drezdenko.pl

Jakub Piasecki

pok. 111,

I piętro

Stanowisko ds. promocji

tel. 95 762 29 58

jpiasecki@drezdenko.pl

Referat finansowo-budżetowy

Referat finansowo-budżetowy

Imię i nazwisko

Lokalizacja

Stanowisko

Numer telefonu, adres e-mail

Sylwia Humieniuk

pok. 31, parter

Z-ca skarbnika

tel. 95 762 29 73

shumieniuk@drezdenko.pl

Iwona Zrobek

pok. 28, parter

Stanowisko ds. płac

tel. 95 762 29 77

izrobek@drezdenko.pl

Ilona Perz

pok. 28, parter

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel. 95 762 29 77

iperz@drezdenko.pl

Marlena Ledzianowska

pok. 31, parter

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel. 95 762 29 73

mledzianowska@drezdenko.pl

Justyna Wojtczak

pok. 27, parter

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT

tel. 95 762 29 74

jwojtczak@drezdenko.pl

Beata Fiedler

pok. 27, parter

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

tel. 95 762 29 76

bfiedler@drezdenko.pl

Iwona Kruk

pok. 26, parter

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

tel. 95 762 29 75

ikruk@drezdenko.pl

Katarzyna Nowicka

pok. 26, parter

Stanowisko ds. łącznego zobowiązania pieniężnego

tel. 95 762 29 75

knowicka@drezdenko.pl

Magdalena Zając

pok. 27, parter

Stanowisko ds. windykacji

tel. 95 762 29 74

magdalena.zajac@drezdenko.pl

Monika Pytel

 

pok. 27, parter

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel. 95 762 29 74

mpytel@drezdenko.pl

Patrycja Piątek

pok. 28, parter

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

tel. 95 762 29 77

ppiatek@drezdenko.pl

Katarzyna Zając

 

pok. 28, parter

Satnowisko ds. księgowości budżetowej

tel. 95 762 29 77

katarzyna.zajac@drezdenko.pl

Agnieszka Socha

pok. 27, parter

Stanowisko ds. windykacji z umów cywilnoprawnych

tel. 95 762 29 74

asocha@drezdenko.pl

 

Referat oświaty

Referat oświaty

Imię i nazwisko

Lokalizacja

Stanowisko

Numer telefonu, adres e-mail

Sylwia Dworecka

pok. 115, I piętro

Kierownik Referatu

tel. 95 762 29 57

kierownik.referat.oswiaty@drezdenko.pl

Joanna Krysiak

pok. 116, I piętro

Z-ca kierownika ds. finansowo-księgowych

tel. 95 762 29 65

jkrysiak@drezdenko.pl

Anna Rerus

pok. 116, I piętro

Stanowisko ds. księgowości

tel. 95 762 29 54

arerus@drezdenko.pl

Wioletta Szafrańska

pok. 116, I piętro

Stanowisko ds. księgowości

tel. 95 762 29 54

wszafrańska@drezdenko.pl

Renata Janik

pok. 116, I piętro

Stanowisko ds. księgowości

tel. 95 762 29 64

rjanik@drezdenko.pl

Ilona Cedro

pok. 117, I piętro

Stanowisko ds.. księgowości

tel. 95 762 29 65

icedro@drezdenko.pl

Joanna Wyrwa

pok. 117, I piętro

Pomoc administracyjna

tel. 95 762 29 64 

jwyrwa@drezdenko.pl

Krzysztof Broka

pok. 117, I piętro

Stanowisko ds. transportu, remontów i zakupów

tel. 95 762 29 65

kbroka@drezdenko.pl

Ewa Grzesik

pok. 118, I piętro

Stanowisko ds. kadr i płac

tel. 95 762 29 91

egrzesik@drezdenko.pl

Patrycja Majewicz

pok. 118, I piętro

Stanowisko ds. kadr i płac

tel. 95 762 29 91

pmajewicz@drezdenko.pl

Referat gospodarki gminnej i ochrony środowiska, ul. Ogrodowa 1

Referat gospodarki gminnej i ochrony środowiska, ul. Ogrodowa 1

Imie i nazwisko

Stanowisko

Numer telefonu, adres e-mail

Dorota Nowak

Kierownik Referatu

tel. 95 763 80 26

gg@drezdenko.pl

Paula Szeniawska

Z-ca kierownika

tel. 95 763 80 26

odpady@drezdenko.pl

Artur Bieniek

Stanowisko ds. ochrony środowiska

tel. 95 763 81 02

abieniek@drezdenko.pl

Ewa Kowalik

Stanowisko ds. gospodarki gminnej

tel. 95 763 81 02

ekowalik@drezdenko.pl

Magdalena Boczek

Stanowisko ds. gospodarki gminnej

tel. 95 763 81 02

mboczek@drezdenko.pl

Marzena Czapracka

Stanowisko ds. ochrony środowiska

tel. 95 763 81 02

mczapracka@drezdenko.pl

Agata Kwiatkowska

Stanowisko ds. ochrony środowiska

tel. 95 763 81 02

srodowisko@drezdenko.pl

Anna Kościelniak

Stanowisko ds. odpadów komunalnych

tel. 95 763 81 02

akoscielniak@drezdenko.pl

Ewa Bogusławska

Stanowisko ds. odpadów komunalnych

tel. 95 763 81 02

eboguslawska@drezdenko.pl

Marta Margan

Stanowisko ds. odpadów komunalnych

tel. 95 763 81 02

mmargan@drezdenko.pl

 

Stanowisko ds. drogownictwa, ul. Ogrodowa 1

Stanowisko ds. drogownictwa, ul. Ogrodowa 1

Imię i nazwisko

Stanowisko

Numer telefonu, adres e-mail

Aleksandra Klimowska

Stanowisko ds. drogownictwa

 

tel. 95 763 81 02

aklimowska@drezdenko.pl

Bartek Mazij

Stanowisko ds. drogownictwa

tel. 95 763 81 02

rd@drezdenko.pl

 

Bartłomiej Budacz

Stanowisko ds. energetyki i transportu publicznego

tel. 95 763 81 02

bbudacz@drezdenko.pl

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl