Treść strony

839t9yn7kfDEmufbWXKJ0bldemkREAECicgEaanQwREQAREQAREQAQiQEAiLALQdUgREAEREAEREAERkAjTMyACIiACIiACIiACESAgERYB6DqkCIiACIiACIiACEiE6RkQAREQAREQAREQgQgQkAiLAHQdUgREQAREQAREQAQkwvQMiIAIiIAIiIAIiEAECEiERQC6DikCIiACIiACIiACEmF6BkRABERABERABEQgAgQkwiIAXYcUAREQAREQAREQAYkwPQMiIAIiIAIiIAIiEAECEmERgK5DioAIiIAIiIAIiIBEmJ4BERABERABERABEYgAAYmwCEDXIUVABERABERABERAIkzPgAiIgAiIgAiIgAhEgIBEWASg65AiIAIiIAIiIAIiIBGmZ0AEREAEREAEREAEIkBAIiwC0HVIERABERABERABEZAI0zMgAiIgAiIgAiIgAhEgIBEWAeg6pAiIgAiIgAiIgAhIhOkZEAEREAEREAEREIEIEJAIiwB0HVIEREAEREAEREAEJML0DIiACIiACIiACIhABAhIhEUAug4pAiIgAiIgAiIgAhJhegZEQAREQAREQAREIAIEJMIiAF2HFAEREAEREAEREAGJMD0DIiACIiACIiACIhABAv8FxMfL8aphir8AAAAASUVORK5CYII=

PRZEBUDOWA DROGI - ULICY KOLEJOWEJ W M. DREZDENKO

Gruntowna przebudowa strategicznej drogi zlokalizowanej przy specjalnej strefie ekonomicznej, firmach usługowo handlowych, remizie Straży Pożarnej. Będzie łączyć główne ciągi komunikacyjne, odciąży przejazd tranzytowy przez miasto, wyprowadzi ruch rowerowy z centrum do istniejących ścieżek. Zapewni bezpośredni dojazd do drogi wojewódzkiej nr 160 i obwodnicy miasta. Zakres: budowa drogi ok. 980 metrów: jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, parkingów, oświetlenia, progów zwalniających, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przewidywana wartość inwestycji – 6.999.002,00 zł. Udział własny Gminy – 5%

 

 • IMG_8645
 • IMG_8653
 • IMG_8659
 • IMG_8669
 • IMG_8690
 • C21OR

AYt4ajZpFBDyAAAAAElFTkSuQmCC

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA DAWNYM NASYPIE KOLEJOWYM W GMINIE DREZDENKO

Inwestycja wpłynie na stworzenie sieci bezpiecznych dróg rowerowych, poprawi walory turystyczne gminy i komfort życia mieszkańców, zapewni bezpieczny dojazd do pracy i szkoły oraz zredukuje emisję dwutlenku węgla, zmniejszy wykorzystanie aut w życiu codziennym. Gościm liczy ponad 500 mieszkańców, a w sezonie, z uwagi na ośrodki wypoczynkowe nad jeziorami, lasy, szlaki turystyczne, liczba ta się podwaja, co ma wpływ na zatrudnienie w turystyce. Etap ścieżki będzie miał długość 5,7 km. Przewidywana wartość inwestycji: 5.007.937,00 zł, udział własny Gminy: 10%

 • IMG_20201118_150450
 • IMG_20201027_131229_1
 • IMG_20200715_125749
 • IMG_8348
 • PART_1568
 • 1JPS_2507

AYt4ajZpFBDyAAAAAElFTkSuQmCC

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOSZCZANOWO

Jest to priorytetowa inwestycja dla mieszkańców Goszczanowa, zapewni dostęp do zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla blisko 300 osób. W chwili obecnej zła jakość wody i niewłaściwe parametry fizykochemiczne (studnie przydomowe) stanowią znaczne problemy dla życia mieszkańców. Zakresinwestycji to: budowa sieci wodociągowej o długości 1,5 km i 69 przyłączy. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości życia, modernizację produkcji rolnej, rozwój mieszkalnictwa i ochronę środowiska.

Przewidywana wartość inwestycji to 3.250.000,00 zł, z czego 95 % to planowane dofinansowanie (promesa 2658571 zł) z programu rządowego POLSKI ŁAD

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl