Treść strony

KostrzyÅsko-SÅubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy.

Mały przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 55% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 55% dwuletnich kosztów pracy.

Średni przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 45% dwuletnich kosztów pracy.

Duży przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać natomiast ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 35% dwuletnich kosztów pracy.

Powyższe obowiązuje w województwie lubuskim oraz zachodniopomorskim. W wielkopolsce pomoc jest o 10% niższa od powyższych i wynosi odpowiednio 45%(mały przedsiębiorca), 35%(średni) oraz 25%(duży).

Wsparcie ze strony KSSSE rozpatrywane jest dla nowych, nierozpoczętych inwestycji. Muszą one spełniać kryteria jakościowe wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 roku (Dz. U. 2018 Poz. 1713). Wniosek o wsparcie rozpatrywany jest w trybie KPA (Kodeks Postępowania Administracyjnego) i kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Orientacyjny termin rozpatrzenia wniosku to 4-5 tygodni, a tryb administracyjny eliminuje uznaniowość w jej podejmowaniu.

http://www.kssse.pl


 

1200px-POL_Drezdenko_COA.svg

Przedsiębiorcy inwestujące na terenie Gminy Drezdenko są zwolnieni z podatku od nieruchomości  na okres 3 lat w ramach pomocy De minimis.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości za grunty, budynki i ich części oraz budowle lub ich cześci związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc przysługuje przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy w zwiazku z nową inwestycją.

 • 30% - przy utworzeniu co najmniej 4 nowych miejsc pracy,
 • 50% - przy utworzeniu co najmniej 20 nowych miejsc pracy,
 • 100% - przy utworzeniu co najmniej 50 nowych miejsc pracy,

Pomoc nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro.

Pomoc De minimis - Uchwała

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl