Treść strony

 • -
 • autor: Krzysztof Chełmiński

Kościół Parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego

O pierwszym kościele zlokalizowanym na Placu Kościelnym wiadomo, że spłonął podczas wielkiego pożaru Drezdenka w 1662 roku. Rok później rozpoczęto kwestę na odbudowę świątyni. W pracach budowlanych mieszkańców Drezdenka wspomógł znacząco Elektor Fryderyk Wilhelm, który na odbudowę świątyni darował drewno, wapno i cegłę. Kościół odbudowano w 1664 roku a w roku 1679 do jego bryły dostawiono wieżę. W wieży zawisł dzwon odlany w szczecińskiej giserni, który w 1740 roku pękł podczas wyjątkowo ciężkiej zimy. W kilka lat później stan kościoła oceniono jako zły, w 1752 roku pobudowano nowy korpus, a w rok później nową wieżę. W początku grudnia 1753 roku poświęcono nowy kościół. W zaledwie dwadzieścia kilka lat później wichura strąciła wierzchołek wieży, który spadając uszkodził dach. W 1777 roku w wieżę uderzył piorun. W 1802 roku kościół wyremontowano a w trzy lata później ufundowano nowe organy. W okresie okupacji wojska napoleońskie urządziły w kościele magazyn. W roku 1840 budowlę poddano gruntownemu remontowi, podczas którego wymieniono część stolarki i dobudowano wokół kościoła cokół z głazów. Jednak stan budynku nadal się pogarszał i w 1886 roku zdecydowano o jego częściowym zamknięciu. Rozebrano go w 1902 roku, po wybudowaniu nowej, istniejącej do dzisiaj świątyni. Kościół parafialny p. w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku wybudowano według projektu architekta prof. Johannesa Otzena (choć są tacy, którzy autorstwo projektu przypisują architektowi o nazwisku Spitt). Decyzję o przyjęciu projektu podjęto w 1896 roku. Roboty zakończono w roku 1902, 11 czerwca poświęcono nową świątynię. Po przejęciu Drezdenka przez Polaków, w dniu 5 sierpnia 1945 roku kościół poświęcono na świątynię katolicką.

 • -

Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej

Korzeni dzisiejszego kościoła p. w.  Matki Bożej Różańcowej przy ulicy Żeromskiego, pierwszego po reformacji kościoła katolickiego w mieście, należy szukać w II połowie XIX wieku. Niewykluczone, że powstanie świątyni katolickiej wiązało się z faktem zamieszkiwania Drezdenka i okolic przez ludność polską wyznania katolickiego. Choć brak zestawienia statystycznego nie pozwala  merytorycznie potwierdzić w jakim procencie ludność zamieszkującą Drezdenko stanowili Polacy, to na przestrzeni  jego dziejów od początku XVII wieku ( a nawet wcześniej) w tekstach źródłowych i dokumentach przewijają się polskie nazwiska. W wieku XIX mieszkający w  Drezdenku katolicy  podjęli grupowy wysiłek i zorganizowali szkołę katolicką. Była to placówka prywatna. Otwarto ją w 1863 roku. W roku 1867 w mieście było stu katolików, którzy zakupili dom przy dzisiejszej ulicy Żeromskiego. W tym budynku znalazła siedzibę szkoła i pierwszy kościół katolicki. W latach 90. XIX wieku rozpoczęto budowę nowego kościoła katolickiego i parafii. Jego budynek przetrwał do dziś, budynek parafii spłonął. Poświęcono go w październiku 1898 roku. Wówczas gmina katolicka liczyła już ponad 400 osób.

Jest to neogotycka budowla z niewielkim trójbocznie zamkniętym prezbiterium i strzelistą wieżą flankowaną dwiema przybudówkami. Wystrój i wyposażenie kościoła prawie w całości jest pierwotne. Zmienił się tylko wystrój ścian, odmalowanych po 1945 roku. W prezbiterium znajduje się dziewiętnastowieczny ołtarz w formie tryptyku. W jego centrum umieszczono obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Po bokach ołtarza ustawione są polichromowane figury św. Krzysztofa i św. Agnieszki. Ołtarze boczne, nieznanego pochodzenia, zostały dostawione po 1945 roku. Po przeciwległej stronie jest empora muzyczna, a w niej organy  datowane na początek XX wieku, wykonane w szczecińskiej firmie Szlag i Syn. Obecnie kościół posiada jeden spiżowy dzwon, dwa dzwony pochodzące z pierwotnego wyposażenia nie zachowały się. Okna witrażowe współczesne, wykonane w 1987 roku.

 • -

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Nowe Drezdenko, ul. Niepodległości

Do XX wieku Nowe Drezdenko nie miało świątyni. W 1914 roku według projektu budowniczego ze Strzelec Krajeńskich, o nazwisku Prejawa, wzniesiono istniejący do dzisiaj kościół. Jest to prostokątna nawowa budowla, do której przylegają: kwadratowa wieża od strony zachodniej i prostokątny budynek pomocniczy od strony południowej. Pierwotnie kościół wyposażony był w trzy dzwony wykonane w pracowni C. F. Ulricha w Apolda. Najprawdopodobniej dwa z nich zostały  zdemontowane w okresie I wojny światowej i przetopione na cele militarne.

 Zachowało się tylko jedno  owalne witrażowe okno. Pozostałe witraże wykonano w latach 80. XX wieku, ich tematyką są sceny z życia i męki Chrystusa. Pierwotnym elementem architektonicznym jest  łuk tęczowy oddzielający nawę od prezbiterium. Jest to łuk koszowy, z malarskim przedstawieniem baranka, ryby i gołębicy – symbolu Ducha Świętego otoczonych ornamentem roślinnym, który powtarza się na linii styku ścian obwodowych i stropu a także na emporze północnej.

Wyposażenie ruchome kościoła nosi cechy neobarokowe i jest w przeważającej części zachowanymi elementami wystroju pierwotnego. W prezbiterium znajduje się barokowy ołtarz przeniesiony z nieistniejącego ryglowego kościoła w Drezdenku.  Jest to ołtarz architektoniczny,  flankowany parami kolumn o głowicach korynckich,  z bocznymi naddatkami w formie stylizowanych liści akantu i płomieni. W centralnej części ażurowego zwieńczenia znajduje się przedstawienie aniołka grającego na trąbce. Rzeźba otoczona jest dekoracją wstęgową z motywem roślinnym, a w narożach znajdują się dwie postacie aniołków. W ołtarzu umieszczono obraz „Najświętszego Serca Pana Jezusa”. Ambona pochodzi z kościoła w Lubiewie. Ołtarz boczny Matki Bożej Nieustającej Pomocy i stacje drogi krzyżowej przeniesiono do kościoła w latach 50. XX wieku. W emporze zachodniej są datowane na 1914 roku, sygnowane przez firmę Grünberg ze Szczecina organy.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl