Treść strony

Konsultacje społeczne - Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

 

Szanowni Państwo,

Drezdenko to ważne miasto na mapie województwa lubuskiego. Jak większość miast boryka się jednak z problemami. Skutkują one utratą jego atrakcyjności i spadkiem liczby mieszkańców, którzy częściej niż dotychczas decydują się na zamieszkanie w innej części naszej gminy. Miasto wciąż pozostaje jednak miejscem koncentracji funkcji służących wszystkim mieszkańcom. Stanowi ono serce naszej gminy i wywiera największy wpływ na jej rozwój.


Drezdenko to również miejsce na mapie historycznego pogranicza. W jego przestrzeni dobrze widoczna jest wielowątkowa historia oraz różne okresy rozwoju. Potencjał tego dziedzictwa chcemy wykorzystać w ramach prowadzonego w naszej gminie procesu rewitalizacji.


Punktem wyjścia dla zrozumienia rewitalizacji jest dostrzeżenie, że procesy społeczne i gospodarcze są nierozerwalnie powiązane z inwestycyjnymi. Podstawą naszych działań będzie Gminny Program Rewitalizacji, który stanowić będzie czytelną instrukcję określającą harmonogram inicjatyw podejmowanych przez wszystkie podmioty i osoby zaangażowane w jego realizację.


Rewitalizacja to jednak proces wymagający czasu. To właśnie z tego względu okres realizacji Programu sięga 2030 roku.
Perspektywa ta pozwoli na realną ocenę jego skutków dla rozwoju naszej gminy.


Zapraszam do uczestnictwa w konsultacjach jego zapisów.

Karolina Piotrowska
Burmistrz Drezdenka

Plakat

 • Rozpoczęcie konsultacji społecznych-1

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl