Treść strony

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA PROGRAMU: „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”.

Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych rolników z terenu naszej gminy do złożenia ankiety inwentaryzacyjnej o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Drezdenku do pokoju nr 117 w terminie do dnia 29.11.2019 r. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 95 762 29 65.

Zebrane ankiety będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie ww. zadania.W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania realizowany będzie w 2020 r. odbiór ww. odpadów z wyznaczonych miejsc oraz ich odzysk lub unieszkodliwienie. W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Urząd Miejski w Drezdenku.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Jednocześnie informujemy, iż złożenie ankiety nie jest równoznaczne z udziałem w programie i przyznaniem dofinansowania kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Drezdenko dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie przedmiotowego zadania, małego zainteresowania wśród rolników lub problemów ze znalezieniem odbiorcy odpadów - program nie będzie realizowany.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl