Treść strony

Wynajem sal wiejskich

Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/311/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14.12.2016r. w sprawie zasad korzystania z sal i świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Drezdenko z sal i świetlic wiejskich korzystać mogą osoby fizyczne, osoby prawne, gminne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne.

Podstawą wynajęcia sali i świetlicy wiejskiej, częściowego zwolnienia z opłaty za wynajem lub nieodpłatnego udostępnienia sali lub świetlicy jest złożenie pisemnego wniosku najpóźniej 7 dni przed planowanym skorzystaniem z sali lub świetlicy wiejskiej. W szczególnych przypadkach możliwe jest skrócenie terminu złożenia pisemnego wniosku (np. stypa).

Maksymalny termin rezerwacji sali lub świetlicy wiejskiej do jednego roku.

O pierwszeństwie wynajęcia sali lub świetlicy wiejskiej, częściowego zwolnienia z opłaty za wynajem lub nieodpłatnego udostępnienia sali lub świetlicy wiejskiej, decyduje kolejność i data wpływu podania do Burmistrza Drezdenka po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Sołtysem.

Sale oraz świetlice wiejskie mogą być:

 1. odpłatnie wynajmowane na zorganizowanie imprezy okolicznościowej m.in. na wesela, chrzciny, komunie, przyjęcia urodzinowe, stypy, kursy, szkolenia itp.,
 2. odpłatnie wynajmowane w celu zorganizowania spotkań i debat wyborczych w czasie oficjalnej debaty wyborczej,
 3. za zgodą Burmistrza częściowo zwolnione z opłaty za wynajem,
 4. nieodpłatnie udostępniane na zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Burmistrza Drezdenka, Radę Miejską, Sołtysów, Rady sołeckie, gminne jednostki organizacyjne,
 5. nieodpłatnie udostępniane na zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń działających na obszarze danego sołectwa,
 6. nieodpłatnie udostępnione na imprezy zorganizowane dla dzieci i młodzieży (np. Dzień dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki itp.) organizowane przez Burmistrza Drezdenka, Sołtysów, Rady Sołeckie, Nauczycieli, Rady Rodziców działające przy placówkach oświatowych z zastrzeżeniem, że imprezy nie są organizowane w celu zarobkowym,
 7. nieodpłatnie udostępnione na bezpłatne badania i spotkania z mieszkańcami w zakresie zdrowia, finansowane ze środków publicznych,
 8. nieodpłatnie udostępnione na kursy i szkolenia bezpłatnie organizowane dla mieszkańców Gminy Drezdenko,
 9. nieodpłatnie udostępniane osobom fizycznym w celu korzystania przez dzieci i młodzież z gier stanowiących wyposażenie sali lub świetlicy wiejskiej.

Burmistrz może wyrazić zgodę na częściowe zwolnienie z opłaty za wynajem sali lub świetlicy wiejskiej na zorganizowanie zabawy tanecznej przez Radę Sołecką bądź organizację i stowarzyszenia działające w środowisku wiejskim (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Rady Rodziców działające przy placówkach oświatowych itp.) Organizator jest zobowiązany do uiszczenia kosztów zużycia wody, ścieków, odbioru odpadów komunalnych. 

Sale oraz świetlice mogą być wynajmowane na doby, z których każda rozpoczyna się o godz. 13 00 i trwa do godz. 13 00 dnia następnego lub na godziny – według potrzeb Organizatora.  W przypadku wynajęcia pomieszczeń na godziny, na dobę lub dłużej najemca poza opłatą stałą za wynajem wnosi opłatę dodatkową za zużytą wodę, ścieki (na podstawie odczytów z właściwych liczników), za odbiór odpadów komunalnych.

W przypadku nieterminowego oddania sali lub świetlicy po godz. 13 00 zostanie naliczona stawka opłaty za każdą godzinę do czasu odbioru protokolarnego przejęcia sali lub świetlicy przez opiekuna od organizatora.

Stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych w Gminie Drezdenko

Miejscowość

Opłata za dobę

wynajęcie sali w zł (netto)

Opłata za 1 godzinę

wynajęcia sali w zł (netto)

Sala Niegosław

W okresie od stycznia do grudnia

100,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia

10,00 zł

Sala Lipno

W okresie od stycznia do grudnia

180,00

W okresie od stycznia do grudnia

15,00 zł

Sala Drawiny

W okresie od stycznia do grudnia

100,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia

15,00 zł

Sala Osów

W okresie od stycznia do grudnia

120,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia

15,00 zł

Sala Trzebicz

W okresie:

- od października do kwietnia - 210,00 zł

- od maja do września - 180,00 zł

W okresie:

- od października do kwietnia 20,00 zł

- od maja do września 15,00 zł

Sala

Trzebicz Nowy

W okresie od stycznia do grudnia

100,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia

15,00 zł

Sala Gościm

W okresie od stycznia do grudnia

150,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia

15,00 zł

Sala

Goszczanowo

W okresie od stycznia do grudnia

150,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia

15,00 zł

Sala

Goszczanowiec

W okresie od stycznia do grudnia

150,00zł

W okresie od stycznia do grudnia

15,00 zł

Sala Rąpin

W okresie od stycznia do grudnia

100,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia

15,00 zł

Sala Zagórze

W okresie od stycznia do grudnia

100,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia

10,00 zł

Sala Kosin

W okresie od stycznia do grudnia

80,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia

10,00 zł

Sala

Przeborowo

W okresie od stycznia do grudnia

80,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia

10,00 zł

Sala

Zielątkowo

W okresie od stycznia do grudnia

80,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia

10,00 zł

Sala

Lubiewo

W okresie od stycznia do grudnia

80,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia

10,00 zł

 

 

 • autor: Ewa Kowalik, data: 2019-03-28

drukuj całą stronę

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl