Treść strony

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Na terenie Gminy Drezdenko prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który utworzony został przy ul. Towarowej w Drezdenku. PSZOK prowadzony jest przez PGKIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba mieści się pod  adresem ul.Pierwszej Brygady 21a. W PSZOK przyjmowane sa bezpłatnie, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:

1) szkło,

2) papier i opakowania z papieru,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) biodpady,

7) odpady niebezpieczne,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałem w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczegóności igły i strzykawki,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) zużyte opony (w ilości 8 szt. rocznie na mieszkańca),

14) odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w ilości do 2m³ raz w roku na gospodarstwo domowe),

15) tekstylia i odzież.

Właściciele nieruchomości mogą bezpośrednio do PSZOK-u poza harmonogramem odbioru przekazać selektywne odpady komunalne.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, od godz.10.00 -  17.00  w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w każdą sobotą w godzinach 9.00 – 13.00 z wyjątkiem świąt i dni  wolnych od pracy.

 

 

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odapadów Komunalnych Drezdenku
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odapadów Komunalnych Drezdenku
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odapadów Komunalnych Drezdenku
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odapadów Komunalnych Drezdenku

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl