Treść strony

 • przerobka

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 322

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 138

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji - 4.523.560,47 zł

(stan na 30.06.2024 r.)

 • tablice czyste powietrze v2

Punkt informacyjno-konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"

Gmina Drezdenko podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Ma to poprawić efektywność programu, a także wpłynąć na przyspieszenie i polepszenie realizacji programu na terenie województwa lubuskiego.

Przeszkoleni pracownicy Gminy wyjaśnią zasady programu oraz pomogą przy składaniu wniosku oraz rozliczeniu dotacji. Punkt funkcjonuje przy ul. Ogrodowej 1 w Drezdenku.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Czynny jest:      w poniedziałki od 11:30 do 16:30

                     w czwartki od 10:00 do 15:00

Tel. kontaktowy: (95) 763 81 02 wew. 30

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie  przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

W nowej wersji Programu (od 03.01.2023 r.) obowiązują trzy poziomy dofinansowania:

 • podstawowy poziom dofinansowania – dotacja ok. 40-45% kosztów kwalifikowalnych (dochody roczne wnioskodawcy, nie mogą przekroczyć 135 000,00 zł),
 • podwyższony poziom dofinansowania – dotacja ok. 70% kosztów kwalifikowalnych - dla wnioskodawców, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 1 894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • najwyższy poziom dofinansowania - dotacja 100 % kosztów kwalifikowanych - dla wnioskodawców, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 1090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Kosztem kwalifikowanym jest kwota netto poniesionych wydatków do okręślonych limitów określonych w programie.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Budynek jednorodzinny to taki, w którym wydzielone są max 2 lokale.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania (Części 2 programu) jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach najwyższego poziomu dofinansowania (Część 3 programu) jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia lub zaświadczenia o ustalonym prawiw do otrzymywania zasiłu stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku i wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga! W Gminie Drezdenko zaświadczenia wydawane są przez  Ośrodek Pomocy Społecznej znajdujący się przy ul. Marszałkowskiej 18 w Drezdenku.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Więcej informacji na temat Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”

Portal Beneficjenta - WFOŚIGW w Zielonej Górze

(na Portalu Beneficjenta znajdziesz m.in. Regulamin Programu, wymagania techniczne zakupywanych nowych urządzeń, kalkulator ocieplenia, instrukcje wypełniania wniosków)

www.czystepowietrze.gov.pl

Wypełnianie wniosków następuje na platformie Generatora Wniosków o Dofinansowanie:

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Obowiązkowa lista ZUM

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/). Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze” od 22 kwietnia: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze

Obowiązkowy audyt energetyczny

Informujemy, że od 14 czerwca 2024 r. – w przypadku kupna i montażu pompy ciepła z dotacją z programu „Czyste Powietrze” – obowiązkowo należy wykonać audyt energetyczny. Można na to dostać dodatkową dotację do 1 200 zł. Szczegóły: https://czystepowietrze.gov.pl/wazne-komunikaty/lepsze

drukuj całą stronę

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl