Treść strony

 • tablice czyste powietrze v2

Punkt informacyjno-konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"

Gmina Drezdenko podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Ma to poprawić efektywność programu, a także wpłynąć na przyspieszenie i polepszenie realizacji programu na terenie województwa lubuskiego.

Przeszkoleni pracownicy Gminy wyjaśnią zasady programu oraz pomogą przy składaniu wniosku oraz rozliczeniu dotacji. Punkt funkcjonuje przy ul. Ogrodowej 1 w Drezdenku.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Czynny jest:      w poniedziałki od 11:00 do 16:00

                     w czwartki od 10:00 do 15:00

Tel. kontaktowy: (95) 763 81 02 wew. 20 lub 30

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięci  celu jest dofinansowanie  przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

W nowej wersji Programu obowiązują dwa poziomy dofinansowania:

 • podstawowy poziom dofinansowania – dotacja do 30% kosztów kwalifikowalnych (dochody roczne wnioskodawcy, nie mogą przekroczyć 100 000,00 zł),
 • podwyższony poziom dofinansowania – dotacja do 60% kosztów kwalifikowalnych (dla wnioskodawców, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza:

  – 1 400,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym (od 01.07.2021 r. – 1 563,60 zł),
  – 1 960,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym (od 01.07.2021 r. – 2 189,04 zł).

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Budynek jednorodzinny to taki, w którym wydzielone są max 2 lokale.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania (Części 2 programu) jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu.

Uwaga! W Gminie Drezdenko zaświadczenia wydawane są przez  Ośrodek Pomocy Społecznej znajdujący się przy ul. Marszałkowskiej 18 w Drezdenku.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Więcej informacji na temat Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”

www.czystepowietrze.gov.pl
www.wfosigw.zgora.pl

 

drukuj całą stronę

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl