Treść strony

Lista osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu na czas nieokreślony na rok 2024

Lista osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego na rok 2024

Przydział lokali komunalnych

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być oddawane w najem osobom pełnoletnim nie posiadającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych lub zamieszkujących w warunkach kwalifikujących się do ich poprawy, które spełniają kryteria określone w uchwale Nr XLI/226/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko

 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu:

 1. najmu socjalnego nie może przekraczać 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 2. najmu na czas nieoznaczony nie może przekraczać 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Najniższa emerytura od od 1 marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł.

 

Do poprawy warunków zamieszkiwania kwalifikowani będą wnioskodawcy, którzy spełniają kryteria zawarte w § 2 ust. 2 wyżej cytowanej uchwały i zamieszkują na terenie gminy oraz:

 1. są bezdomne lub zamieszkują w lokalu, który nie spełnia wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, lub
 2. zamieszkują lokal z osobami bliskimi (wstępnymi, pełnoletnim rodzeństwem), w którym na jedną osobę przypada mniej niż 7 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym i mniej niż 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym, lub;
 3. zamieszkują z osobą niepełnosprawną lub wymagającą stałej opieki w lokalu niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W przypadku gdy w lokalu docelowym będzie zamieszkiwać osoba niepełnosprawna i jeżeli w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jest wskazanie: prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, rehabilitacji i edukacji, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji - wartość przegęszczenia oblicza się odejmując 15 m2 od powierzchni mieszkalnej w lokalu zamieszkiwanym przez wnioskodawcę.

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu na czas nieokreślony na rok 2023

 • autor: Mirosław Cichocki , data: 2022-01-21

Lista osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego na rok 2023

 • autor: Mirosław Cichocki , data: 2022-01-21

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl