Treść strony

Przedłużono termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Mając na uwadze napływające od producentów rolnych prośby o wydłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, za pośrednictwem publicznej aplikacji oraz zmianę w 2022 r. administratora tej aplikacji przez co nastąpiło opóźnienie w uruchomieniu pełnej funkcjonalności aplikacji Rada Ministrów w dniu 13 października br. przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którego przepisami wydłużony został do 31 października br. termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r.

Równocześnie przepisami w/w. rozporządzenia wprowadzono możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Pomoc będzie udzielana w wysokości

 • 10.000 zł — w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,
 • 5000 zł — w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

O pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 r.

Do wniosku m.in. należy dołączyć m.in.:

 • kopia protokołu oszacowania szkód, lub
 • uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2022-10-20

Przypomnienie zasad szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy

 • przypomnienie zasad szacowaniaszkód spowodowanych wystąpieniem suszy
 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2022-07-19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski rolników, którzy w 2020 r. ponieśli straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Więcej informacji na stronie ARiMR

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2021-06-15

Przedłużenie terminu składania wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych wsytąpieniem suszy

Informuję zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że uległ przedłużeniu do dnia 15 października 2020 r. termin składania za pomocą aplikacji publicznej wniosku o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych wystąpieniem suszy.

Szczegółowe informacje opublikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2020-09-22

UWAGA ROLNICY! SZKODY SPOWODOWANE SUSZĄ W 2020 ROKU

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona aplikacja publiczna poprzez którą rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Aplikacja wygeneruje także protokół z oszacowania strat.

Dostęp do aplikacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania-strat-spowodowanych-przez-susze

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl