Treść strony

Stawki opłat obowiązujące od 1 kwietnia 2019 roku na terenie gminy Drezdenko

 1. dla nieruchomości zamieszkałych:
 • opłata za odpady segregowane 19,00 zł /os.
 • opłata za odpady zmieszane 26,00 zł/os.

W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny informuję, iż uchwałą Nr VI/33/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska w Drezdenku dokonała zmiany kwoty wysokości zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z § 2 przedmiotowej uchwały, od 1 kwietnia 2019 r. wysokość zwolnienia wynosi 2 zł miesięcznie dla osoby, bez względu na sposób zbierania odpadów.

     2. stawki opłat za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych:

Odpady zbierane w sposób:

NIESELEKTYWNY
o pojemności 20 L 15,00 zł
o pojemności 50 L 32,00 zł
o pojemności 80 L 59,00 zł
o pojemności 110 L 80,00 zł
o pojemności 120 L 88,00 zł
o pojemności 200 L 134,00 zł
o pojemności 240 L 177,00 zł
o pojemności 660 L 486,00 zł
o pojemności 770 L 566,00 zł
o pojemności 1100 L 810,00 zł
o pojemności 5m3 L 3.679,00 zł
o pojemności 7m3 L 5.150,00 zł
o pojemności 9m3 L 6.620,00 zł
o pojemności 16m3 L 11.769,00 zł

 

SELEKTYWNY
o pojemności 20 L 12,00 zł
o pojemności 50 L 27,00 zł
o pojemności 80 L 45,00 zł
o pojemności 110 L 61,00 zł
o pojemności 120 L 68,00 zł
o pojemności 200 L 101,00 zł
o pojemności 240 L 132,00 zł
o pojemności 660 L 365,00 zł
o pojemności 770 L 425,00 zł
o pojemności 1100 L 687,00 zł
o pojemności 5m3 L 3.125,00 zł
o pojemności 7m3 L 4.377,00 zł
o pojemności 9m3 L 5.628,00 zł
o pojemności 16m3 L 10.004,00 zł

Obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co miesiąc z góry bez wezwania w terminie do 20 dnia każdego miesiąca danego roku kalendarzowego.

 

Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

   3. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uwzględniając obowiązek zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny:

 • 169,00 zł

                         

Obowiązek zapłaty raz w roku z góry bez wezwania w terminie do 20 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska pod nr telefonu 95 762 29 65

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl