Treść strony

Stawki opłat obowiązujące od 1 kwietnia 2019 roku na terenie gminy Drezdenko

 1. dla nieruchomości zamieszkałych:
 • opłata za odpady segregowane 19,00 zł /os.
 • opłata za odpady zmieszane 26,00 zł/os.

W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny informuję, iż uchwałą Nr VI/33/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska w Drezdenku dokonała zmiany kwoty wysokości zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z § 2 przedmiotowej uchwały, od 1 kwietnia 2019 r. wysokość zwolnienia wynosi 2 zł miesięcznie dla osoby, bez względu na sposób zbierania odpadów.

Obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co miesiąc z góry bez wezwania w terminie do 20 dnia każdego miesiąca danego roku kalendarzowego.

Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

   2. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uwzględniając obowiązek zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny:

 • 169,00 zł 

Obowiązek zapłaty raz w roku z góry bez wezwania w terminie do 20 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska pod nr telefonu 95 762 29 65

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl

baner toplayer
Koronawirus