Treść strony

Usuwanie azbestu

Rada Miejska w Drezdenku w dniu 9 grudnia 2015 r. przyjęła uchwałę nr XV/152/2015 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko. Na podstawie tej uchwały osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Drezdenko mogą ubiegać się o dotację na demontaż, transport oraz utylizację materiałów zawierających azbest. Zadanie musi zostać przeprowadzone przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia.

Dofinansowanie wynosi 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł.

Z uchwałą można zapoznać się tutaj.

Program "Czyste Powietrze"

Program priorytetowy "Czyste powietrze" realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych (max. dwa lokale mieszkalne) lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach programu można otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła, termomodernizację, wymianę stolarki okiennej itd. oraz pożyczkę na panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. Intensywność dofinansowania zależy od wysokości dochodów.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. Wnioski należy wypełnić poprzez Portal Beneficjenta, na którym znajdują się również wszelkie informacje dotyczące zasad programu.

Informacji o programie udziela również punkt konsultacyjny WFOŚiGW w godzinach od 7.30 do 15.30 pod nr tel. 68 419 69 13 lub 68 419 69 07.

drukuj całą stronę

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl