Treść strony

Postęp realizacji Programu w 2023 r. (ZAKOŃCZONE):

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych - 8 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych - 8 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym - 88.126,41 zł

 • cieplemieszkanie_-_logo_bez_tla logo programu Ciepłe Mieszkanie

Nabór wniosków w Programie Ciepłe Mieszkanie

Od 20 marca 2023 r. Urząd Miejski w Drezdenku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Program jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nabór ma charakter ciągły, wnioski można składać od 20 marca 2023 r. do 15 lipca 2023 r. (lub do wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację programu).

Program jest skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Drezdenko.

Program polega na refundacji poniesionych kosztów. Wykonanie inwestycji następuje po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Drezdenko.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie (przy założeniu, że element powyżej zostanie uwzględniony):

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska
  zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),
 • jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami,
 • urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Regulaminu naboru wniosków (wykaz kosztów kwalifikowanych).

Jaka będzie wysokość dofinansowania?

Program przewiduje trzy poziomy dofinansowania:

- poziom podstawowy – dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 120 tys. zł – dofinansowanie wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł;

- poziom podwyższony – dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym – dofinansowanie wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł;

- poziom najwyższy - dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym – dofinansowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków dla Beneficjentów Końcowych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Drezdenko.


Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Ogrodowa 1
Agata Kwiatkowska, tel.: 95 763 81 02 wew. 30

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl