Treść strony

 • cieplemieszkanie_-_logo_bez_tla logo programu Ciepłe...

Informujemy o naborze deklaracji dot. uczestnictwa mieszkańców Gminy Drezdenko w programie „Ciepłe Mieszkanie” ogłoszonym przez WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Termin składania deklaracji do 23.12.2022 r.

W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo, po wymianie kotła, możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu.

Intensywność dofinansowania, w formie refundacji, uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy lub osób w gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

- podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym; 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym),

- najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym; 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

Wnioskodawca będzie zobowiązany do zakończenia planowanego przedsięwzięcia do końca 2023 r.

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z udziałem w programie i przyznaniem dofinansowania, a stanowi jedynie podstawę do oszacowania przez gminę zainteresowania programem wśród mieszkańców. Według zasad programu, to Gmina ma być odpowiedzialna za pozyskanie środków z WFOŚiGW, podpisywanie umów z mieszkańcami i wypłatę dotacji.

Szczegółowe informacje nt. programu są dostępne na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl