Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Drezdenka

                                                                            OGŁOSZENIE
                                                                  Burmistrza Drezdenka
                                                              z dnia 17 czerwca 2019 roku

Na podstawie Uchwały Nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22.05.2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku i nadania jej Statutu (Dz. Urzędowy Województwa Lubuskiego   z dnia 30 maja 2019 r. poz. 1553)


                                                                            ogłaszam


                    nabór zgłoszeń przedstawicieli do Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku.


Zgłoszenia należy składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia (do 1 lipca 2019 roku) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku  lub przesłać pocztą  na adres urzędu: ul. Warszawska 1,  66- 530 Drezdenko z adnotacją na kopercie „Miejska Rada Seniorów”.
Uprawnionymi do zgłaszania przedstawicieli do Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku są osoby starsze oraz podmioty działające na rzecz osób starszych. Przez osoby starsze należy rozumieć mieszkańców Gminy Drezdenko, którzy ukończyli 60 rok życia.


Zgłoszenie przedstawiciela osób starszych, nie będącego członkiem podmiotów działających na rzecz osób starszych powinno zawierać:
1) imię i nazwisko, adres zamieszkania i dane kontaktowe przedstawiciela do Miejskiej Rady Seniorów
2) uzasadnienie zgłoszenia przedstawiciela do udziału w pracach Miejskiej Rady Seniorów;
3) wykaz podpisów co najmniej 15 osób starszych zgłaszających przedstawiciela z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania;
4) pisemne oświadczenie przedstawiciela o wyrażeniu zgody na kandydowanie i wybór na członka Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku oraz na przetwarzanie danych osobowych związanych z kandydowaniem i pracą w Radzie;
5) pisemne oświadczenie przedstawiciela o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Zgłoszenie przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych powinno zawierać:
1) nazwę i adres oraz dane kontaktowe podmiotu zgłaszającego przedstawiciela;
2) imię i nazwisko oraz funkcję osoby zgłaszającej przedstawiciela w imieniu podmiotu działającego na rzecz osób starszych;
3) imię i nazwisko przedstawiciela oraz jego adres zamieszkania i dane kontaktowe;
4) uzasadnienie zgłoszenia przedstawiciela do prac w Miejskiej Radzie Seniorów;
5) informacja o sposobie wyboru przedstawiciela zgłoszonego przez podmiot;
6) pisemne oświadczenie przedstawiciela o wyrażeniu zgody na kandydowanie i wybór na członka Miejskiej Rady Seniorów oraz przetwarzanie danych osobowych związanych z kandydowaniem i pracą w Miejskiej Radzie Seniorów;
7) pisemne oświadczenie przedstawiciela o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić do dwóch przedstawicieli do Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku.
                                                                                                       
                                                                         Burmistrz
                                                             /-/ Karolina Piotrowska                                                                         

 

wstecz

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl