Podstrony strony "Zapobieganie bezdomności zwierząt"

Treść strony

Zapobieganie bezdomności zwierząt

Zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy o ochronie zwierząt obowiązkiem gmin jest zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.

Corocznie gminy uchwalają program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten obejmuje w szczególności zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Program może również wprowadzać plan znakowania zwierząt w gminie oraz plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie.

Uchwałą Nr XCIII/577/2024 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 marca 2024 r. został przyjęty „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2024 r.” Program można przeczytać tutaj.

W dniu 1 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Drezdenku przyjęła uchwałę Nr VIII/44/2019 w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Piła w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (uchwała tutaj)

Obecnie zwierzęta wyłapane z terenu Gminy Drezdenko trafiają do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt "Miluszków" znajdującego się na ul. Na Leszkowie 8 w Pile. Zapraszamy do odwiedzin strony schroniska oraz profilu na FB na którym schronisko promuje adopcję zwierząt.

 • miluszków logo

Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"

 • Plakat akcji "Dbaj o swojego pupila"

drukuj całą stronę

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl