Treść strony

 • Budżet Obywatelski2

Jest to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje Urzędu Miejskiego o przeznaczeniu części środków publicznych na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców. W ramach DBO mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Jego zadaniem jest pobudzenie mieszkańców do aktywności, a także w oparciu o ich zaangażowanie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Władze dają mieszkańcom możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach oraz innych zadaniach, licząc na akceptację podjętych decyzji, a jednocześnie rozwój świadomości obywatelskiej, bowiem budżet obywatelski to także sprawne narzędzie edukacyjne.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Drezdenko i posiadasz pomysł na spożytkowanie pieniędzy lub chcesz poprzeć inicjatywę innych mieszkańców to Drezdenecki Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie! 

Jak to wygląda w skrócie?

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji,
 • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie,
 • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej na kolejny rok.

 

 

Kwota przeznaczona na projekty

w 2024 r.: 300.000 zł

Projekty w określonym wcześniej terminie można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko lub przesłać na powyższy adres. Na kopercie należy umieścić zapis „projekt DBO”.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl