Treść strony

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczej. Są to pojedyncze okazy przyrody ożywionej lub nieożywionej, bądź ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, kulturowej, naukowej, historycznej i krajobrazowej.

Pomniki przyrody na terenie Gminy Drezdenko:

 1. Aleja Modrzewia- Modrzew europejski /Larix  decidua/ z uwagi na walory przyrodnicze na ochronę i miano pomnika przyrody zasługuje cała aleja- 26 osobników znajdują się w miejscowości Klesno w okolicy Nadleśnictwa „Czarny Las” - obwody od 178cm do 300cm, wysokości od 4 do 19m;
 2. Buk Pospolity /Fagus sylvatica/ znajduje się w Kawin przy drodze leśnej-  obwód 325cm, wysokość 30 m;
 3. Buk Pospolity /Fagus sylvatica/ znajduje się w Kawin przy drodze leśnej-  obwód 325cm, wysokość 30 m;
 4. Buk Pospolity /Fagus sylvatica/ znajduje się w Kawin przy drodze leśnej-  obwód 330cm, wysokość 30 m;
 5. Gadlezja / Pseudotsuga menziesii / znajduje się przy drodze leśnej w Grotowie- obwód 265cm, wysokość 25 m;
 6. Dąb szypułkowy /Quercus robur/ znajduje się 50 metrów od drogi leśnej w Lubiatowie- obwód 540cm, wysokość 23 m;
 7. Dąb bezszypułkowy / Quercus petraea/ znajduje się nad jeziorem Łąkie na skarpie- obwód 360cm, wysokość 27 m;
 8. Dąb szypułkowy /Quercus robur/ znajduje się przy budynku mieszkalnym nr 39 w Zielątkowie- obwód 570cm, wysokość 27 m;
 9. Buk Pospolity /Fagus sylvatica/ znajduje się przy drodze leśnej Gościmiu-  obwód 385cm, wysokość 25 m;
 10. Dąb szypułkowy /Quercus robur/ znajduje się przy drodze leśnej w Gościmiu- obwód 430cm, wysokość 25 m;
 11. Żywotnik olbrzymi /Thuja plichta/ znajduje się obok zabudowań leśniczówki w obrębie miejscowości Klesno, drzewo zrośnięte z trzech pni- obwód 520 cm, wysokość 27m;
 12. Głaz narzutowy znajduje się głaz umiejscowiony w Nowym Drezdenku na wysepce skrzyżowania szosy do Dobiegniewa z szosą do Krzyża. Na głazie pamiątkowa tablica z 1965 r. z okazji 1000 – lecia Państwa Polskiego- obwód 750cm, wysokość 4m;
 13. Dąb szypułkowy /Quercus robur/ rośnie przy placu kościelnym w Goszczanowie- obwód 500cm, wysokość 28m;
 14. Dąb szypułkowy /Quercus robur/ rośnie przy drodze asfaltowej obok kościoła w Rąpinie- obwód 360cm, wysokość 22m;
 15. Dąb szypułkowy /Quercus robur/ rośnie ok. 700m na wschód od szosy Drezdenko- Miedzychód na skraju lasu i ugoru w Rąpinie- obwód 550cm, wysokość 25m;
 16. Skupienie drzew - Dąb szypułkowy /Quercus robur/ rośnie ok.  150 m na północ od siedziby leśnictwa we wsi Karwin- obwód: 395,445,590 cm, wysokość: od 28do 37m;
 17. Skupisko wydm położonych na południowym brzegu jeziora Łubowo w miejscowości Zagórze o powierzchni 15235m2;
 18. Klon zwyczajny /Acer platanoides/ rośnie przy drodze na terenie parku otaczającego stary kościółek w miejscowości Przeborowo- obwód 350cm, wysokość 30;
 19. Wiąz pospolity /Ulmus minor/ rośnie przy drodze na terenie parku otaczającego stary kościółek w miejscowości Przeborowo- obwód 350cm, wysokość 30m;
 20. Kasztanowiec zwyczajny/ Aesculus hippocastanum/ rośnie na terenie posesji Villa Drawa w miejscowości Przeborowo- obwód 280cm, wysokość 30m;
 21. Jesion wyniosły /Fraxinus excelsior/ rośnie na terenie prywatnej posesji Drawiny 56- obwód 523cm, wysokość 30m;
 22. Dąb bezszypułkowy /Quercus petraea/ rośnie między budynkami gospodarczymi na  podwórzu gospodarstwa agroturystycznego- obwód 630cm, wysokość 40 m;
 23. Dąb bezszypułkowy /Quercus petraea/ rośnie na zboczu skarpy, w odległości 5 m od jezdni drogi Drezdenko-Strzelce Kraj. w miejscowości Karwin- obwód 530, wysokość 30m;
 24. Cis pospolity /Taxus baccata/ - drzewiaste formy rosną w postaci szpaleru na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą posesji po wewnętrznej stronie ogrodzenia w Kleśnie o wysokości od 10m do 20m;
 25. Lipa drobnolistna/Tilia cordata/ rośnie na terenie szkoły podstawowej w Grotowie- obwód 360 cm, wysokości 35m;
 26. Jesion wyniosły/Fraxinus excelsior/ rośnie na terenie szkoły podstawowej w Grotowie- obwód 270cm, wysokość 30m;
 27. Grupa drzew dwa dęby bezszypułkowe/Quercus petreae/ rosną na terenie otwartym przy polnej drodze w Goszczanowcu- obwód 500cm i 450cm, wysokość 30m i 40m;
 28. Lipa drobnolistna/Tilia cordata/ rośnie w Drezdenku na skwerze przy ul. Kościelnej przylegającym do kościoła parafialnego. Proponuje się nazwanie drzewa im. Ks. Feliksa Popielewicza- obwód 550cm, wysokość 20m;
 29. Dąb szypułkowy/Quercus robur/ rośnie w Drezdenku na terenie przedszkola na wzgórzu od strony Starej Noteci- obwód 500cm, wysokość 35m;
 30. Grupa drzew - platany klonolistne /Plantanus acerifolia rosną w Drezdenku na trawniku między jezdnią a chodnikiem na odcinku ok. 200 m między skrzyżowaniami ulic Kopernika z ogrodową i z drugiej strony z mulicą Milicką. Proponuje się nazwanie drzew im. Eryka Pietruszaka- obwód od 180cm do 215cm, wysokość od 28m do 35m;
 31. Cis pospolity /Taxus baccata/- cisy rosną w Drezdenku na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Marszałkowskiej. Proponuje się nazwanie tej grupy drzew im. Antoniego Wiencławskiego- wysokość 10m;
 32. Dąb szypułkowy odm. stożkowa /Qurecus robur/- rośnie w Drezdenku przy drodze wjazdowej do młyna, przy ogrodzeniu marketu NETTO. Proponuje się nazwanie drzewa im. Witolda Zieleniewskiego- obwód 320 cm, wysokość 25m;
 33. Grupa drzew dwa cisy pospolite- dwa cisy pospolite /Taxus baccata/- rosną w  Drezdenku w odległości kilku metrów od ogrodzenia oddzielającego teren GS od ul. Niepodległości- wysokość od 10m do 20m;
 34. Żywotnik olbrzymi /Thuja plicata/ rośnie w Drezdenku w  północno-wschodnim narożniku cmentarza komunalnego- obwód 200cm, wysokość 20m;
 35. Dąb szypułkowy /Quercus robur/ rośnie w Drezdenku przy wschodnim murze cmentarza komunalnego- obwód 440cm, wysokość 30m.

 

W 2023 r. uchwałą nr LXXIV/473/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ustanowiono 4 kolejne pomniki przyrody:

 1. Dąb szypułkowy Quercus robur- o obwodzie pnia 390 cm rosnący na terenie działki 48/2 obręb ewidencyjny Rąpin Nadleśnictwo Karwin, obręb leśny Karwin, Leśnictwo Irena, oddz. 51 i, nadając nazwę: "Dąb przy Pańskich Łąkach"
 2. Dąb szypułkowy Quercus robur- o obwodzie pnia 400 cm rosnący na terenie działki 49/1 obręb ewidencyjny Rąpin Nadleśnictwo Karwin, obręb leśny Karwin, Leśnictwo Irena, oddz. 52 f, nadając nazwę: "Dąb na rogu".
 3. Dąb szypułkowy Quercus robur- o obwodzie pnia 338 cm rosnący na terenie działki 229/3 obręb ewidencyjny Gościm Nadleśnictwo Karwin, obręb leśny Karwin, Leśnictwo Solecko, oddz. 501 h, nadając nazwę: "Dąb na półwyspie".
 4. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea- o obwodzie pnia 370 cm rosnący na terenie działki 230/2 obręb ewidencyjny Gościm Nadleśnictwo Karwin, obręb leśny Karwin, Leśnictwo Solecko, oddz. 502 l, nadając nazwę: "Dąb na cyplu".

W 2023 r. uchwałą nr LXXXVIII/554/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ustanowiono 2 kolejne pomniki przyrody:

 1. Sosna zwyczajna Pinus sylvestris - o obwodzie pnia 250 cm rosnąca na terenie działki 38/3 obręb ewidencyjny Grotów, Nadleśnictwo Karwin, obręb leśny Karwin, Leśnictwo Grotów, oddz. 135 m, nadając nazwę: "Simona",
 2. Lipa drobnolistna Tilia cordata - o obwodzie pnia 400 cm rosnąca na terenie działki 38/3 obręb ewidencyjny Grotów, Nadleśnictwo Karwin, obręb, leśny Karwin, Leśnictwo Grotów, oddz. 135 m, nadając nazwę: "Siostra".

drukuj całą stronę

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl