Treść strony

Rezerwaty przyrody

Na terenie gminy Drezdenko znajdują się następujące rezerwaty przyrody:

 • Rezerwat przyrody Czaplenice;
 • Rezerwat przyrody Czaplisko;
 • Rezerwat przyrody Goszczanowskie Źródliska;
 • Rezerwat przyrody Jezioro Łubówko;
 • Rezerwat przyrody Łabędziniec;
 • Rezerwat przyrody Lubiatowskie Uroczyska.

Rezerwat przyrody Czaplenice – jest to rezerwat leśny, fitocenotyczny, o powierzchni 7,6 ha, występuje tu typ ekosystemu leśny oraz borowy. Rezerwat został utworzony w 1959 r., w celu zachowania fragmentu starego drzewostanu Puszczy Noteckiej. Rezerwat położony jest w granicach obszarów sieci natura 2000 PLH080036 Jeziora Gościmskie oraz PLB 300015 Puszcza Notecka. Obszar rezerwatu jest falisty, porośnięty starodrzewem rodzimej sosny pospolitej liczącej 160–190 lat, z domieszką buka pospolitego, brzozy brodawkowatej oraz dębu szypułkowego. Flora roślin liczy ponad 150 gatunków, m.in. paprotka zwyczajna, konwalia majowa, marzanka wonna, porzeczka czarna, przylaszczka pospolita oraz kruszyna pospolita. Niespełna 30 lat temu swoją kolonię na terenie posiadała czapla siwa.

Rezerwat przyrody Czaplisko – jest to ten sam typ rezerwatu co Czaplenice, o powierzchni znacznie mniejszej, wynoszącej 2,9 ha, ustanowiony również w 1959 r. rezerwat położony jest w granicach obszarów tych samych sieci natura 2000 co rezerwat Czaplenice i został utworzony w tym samym celu. Teren jego jest lekko falisty, porośnięty starodrzewem rodzimej sosny pospolitej liczącej 180–200 lat z domieszką olszy czarnej, brzozy brodawkowatej oraz dębu bezszypułkowego. Wiek niektórych dębów przekracza 300 lat. Niegdyś swoją kolonię na tym terenie posiadała czapla siwa.

Rezerwat przyrody Goszczanowskie Źródliska – jest to również rezerwat leśny, fitocenotyczny, o powierzchni 22,6 ha, utworzony w 2009 r., w celu zachowania cennych siedlisk przyrodniczych – łęgu źródliskowego wyróżniającego się bogactwem flory skupiającej rzadkie, hydrofilne gatunki roślin kwiatowych oraz mszaków jak również lasu klonowo-lipowego. Rezerwat położony jest w granicach obszarów sieci natura 2000 PLB 300015 Puszcza notecka. Teren rezerwatu tworzą zbocza w postaci stromej skarpy, która opada w stronę stawu Goszczanowskiego. Florę stanowią m.in.: lipa drobnolistna, klon zwyczajny, dąb szypułkowy oraz buk pospolity.

Rezerwat przyrody Jezioro Łubówko – rezerwat leśny, lasów i wód, o powierzchni 77,5 ha, utworzony w 1991 r., w celu zachowania unikalnego oraz urozmaiconego krajobrazu morenowego oraz buczyny pomorskiej. Leży w granicach obszarów sieci natura 2000 PLH 320046 uroczyska Puszczy Drawskiej oraz PLB320016 lasy Puszczy nad Drawą. Jezioro ma głębokość ok. 10 m, a dominującym gatunkiem lasotwórczym jest buk zwyczajny, sosna pospolita, grab zwyczajny, dąb szypułkowy, olsza czarna i lipa drobnolistna. Flora liczy ok. 185 gatunków.

Rezerwat przyrody Łabędziniec – rezerwat faunistyczny, ptaków, o powierzchni 2,9 ha, utworzony w 1959 r., w celu zachowania miejsc rozrodu i przebywania ptactwa wodno-błotnego. Położony jest również w granicach obszarów sieci natura 2000 PLH080036 Jeziora Gościmskie oraz PLB 300015 Puszcza Notecka. Obejmuje pięć niedużych wysp leżących na jeziorze Solecko, które stanowią ostoje i miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. Teren rezerwatu również jest lekko falisty. na terenie rezerwatu występują gatunki ptaków tj.: łabędź niemy, kormoran czarny, perkoz dwuczuby oraz rybołów.

Rezerwat przyrody Lubiatowskie Uroczyska – jest to rezerwat krajobrazowy, o powierzchni 188,4 ha, utworzony w 2000 r., w celu zachowania walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych jeziora, ochrony biotopów ptactwa wodno-błotnego i drapieżnego oraz skarp jeziora i źródlisk z cenną roślinnością. Położony jest również w granicach obszarów sieci natura 2000 PLH080036 Jeziora Gościmskie oraz PLB 300015 Puszcza Notecka. Obszar rezerwatu obejmuje Jezioro lubiatówko oraz otaczające je lasy. Powierzchnia jeziora wynosi 66 ha, a głębokość ok. 10 m. Flora liczy 238 gatunków, m.in.: turzyca błotna, lilia wodna, turzyca brzegowa oraz trzcina.

drukuj całą stronę

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl