Treść strony

WAŻNE DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE DREZDENKO

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Drezdenku został uruchomiony punkt konsultacyjny dotyczący programu priorytetowego „Czyste Powietrze” realizowanego w województwie lubuskim przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Program obejmuje lata 2020-2029.

Zadaniem punktu konsultacyjnego jest przedstawienie warunków skorzystania z programu, zasad ubiegania się o dotację bądź pożyczkę oraz udzielenie wskazówek co do sposobu wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Będzie istniała również możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim, w celu jego wstępnej weryfikacji, a następnie przekazania do WFOŚiGW z Zielonej Górze. Data złożenia wniosku w Urzędzie będzie traktowana jak data złożenia wniosku w WFOŚiGW.

Punkt konsultacyjny czynny będzie w każdy wtorek, w godzinach od 15.30 do 17.00 w pokoju 116 Urzędu Miejskiego (I piętro).

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Program oferuje dofinansowanie m.in. na:

- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

- docieplenie przegród budynku,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej dofinansowanie - tylko w formie pożyczki),

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

W trosce o ochronę środowiska naszego miasta i terenów wiejskich zapraszamy do skorzystania z możliwości dofinansowania jakie stwarza program.

Strona programu: https://czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl/

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl