Treść strony

[obiekt mapy] DBO 2020

1. Małe boisko sportowe do piłki nożnej

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie małego boiska sportowego o powierzchni poliuretanowej do piłki nożnej w miejscowości Karwin.

Lokalizacja - Karwin

Koszt - 228.500,00 zł

 


 

 

2. Skatepark

Projekt zakłada budowę skateparku o powierzchni 470 m2 w Parku Kultur Świata. Realizacja projektu pozwoli na rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży.

Lokalizacja - Drezdenko, Park Kultur Świata

Koszt - 388.889,00 zł

 


 

 

3. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie Starego Rynku (Parkingi i wyniesione przejścia)

Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych w centrum miasta oraz poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych.

Lokalizacja - Drezdenko, Stary Rynek

Koszt - 110.000,00 zł

 


 

 

4. Budowa Placu Treningowego do Street Workout

Projekt zakłada budowę niewielkiego placu do Street Workout w miejscowości Gościm. Proponuje stworzenie przestrzeni służącej do propagowania zdrowego trybu życia.

Lokalizacja - Gościm

Koszt - 20.341,74 zł

 


 

 

5. Rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiatowie

Celem projektu jest zagospodarowanie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Lubiatów. 

Lokalizacja - Lubiatów

Koszt - 42.000,00 zł

 


 

 

6. Deptak 100-lecia RP

Projekt zakłada budowę chodnika spacerowego wzdłuż południowego brzegu rzeki Stara Noteć (Osiedle przy ul. Mickiewicza). Jest przedłużeniem chodnika znajdującego się w Parku Kultur Świata.

Lokalizacja - Drezdenko, wzdłuż rzeki stara Noteć od Parku Kultur Świata do garaży przy osiedlu

Koszt - 220.000,00 zł

 


 

 

7. Automat do skupu opakowań po napojach,

Automat miałby na celu zachęcić mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów w mieście, oraz do poprawy jego estetyki. Byłby też skuteczną zachętą do nauki ekologii i recyclingu.

Lokalizacja - Drezdenko, Plac Wileński

Koszt - 170.000,00 zł

 


 

8. Świetlica TPD dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Celem projektu jej poprawa warunków świetlicy należącej do gminy Drezdenko, poprzez dokończenie jej remontu. Świetlica obecnie służy do przeprowadzania warsztatów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i chorej od urodzenia.

Lokalizacja - Drezdenko, ul. Kościuszki 41

Koszt - 50.000,00 zł

 


 

 

9. Boisko do piłki nożnej, siatkówki i badmintona

Celem jest budowa boisk do siatkówki i badmintona przy ulicy Okrężnej i Konopnickiej, jako dokończenie zaczętej w 2017 roku inwestycji w postaci boiska do piłki nożnej.

Lokalizacja - Drezdenko, ul. Okrężna

Koszt - 209.600,00 zł

 


 

 

10. Ścieżka Zdrowia w Drezdenku

Projekt zakłada budowę placu do ćwiczeń Street Workout w miejscowości Drezdenko. Proponuje stworzenie przestrzeni służącej do propagowania zdrowego trybu życia, szczególnie wśród ludzi młodych.

Lokalizacja - Drezdenko, Stadion Miejski

Koszt - 100.000,00 zł

 


 

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl