Treść strony

WZNAWIAMY DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU KONSULTACYJNEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

W Urzędzie Miejskim w Drezdenku został uruchomiony punkt konsultacyjny dotyczący programu priorytetowego „Czyste Powietrze” realizowanego w województwie lubuskim przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Program obejmuje lata 2020-2029.

Zadaniem punktu konsultacyjnego jest przedstawienie warunków skorzystania z programu, zasad ubiegania się o dotację bądź pożyczkę oraz udzielenie wskazówek co do sposobu wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Będzie istniała również możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim, w celu przekazania go do WFOŚiGW z Zielonej Górze. Data złożenia wniosku w Urzędzie będzie traktowana jak data złożenia wniosku w WFOŚiGW.

Punkt konsultacyjny czynny jest w każdy wtorek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w pokoju 116 Urzędu Miejskiego (I piętro).

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program oferuje dofinansowanie m.in. na:

- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

- docieplenie przegród budynku,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej dofinansowanie - tylko w formie pożyczki),

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

W trosce o ochronę środowiska naszego miasta i terenów wiejskich zapraszamy do skorzystania z możliwości dofinansowania jakie stwarza program.

Strona programu: https://czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl/

Informujemy, że od 15 maja 2020 r. wprowadzone zostały duże zmiany w Programie „Czyste Powietrze”.

Najważniejsze zmiany w Programie:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
 • uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
 • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 • wzmocnienie współpracy z gminami;
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
 • docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl