Treść strony

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Burmistrz Drezdenka, zgodnie z § 5 pkt. 2 Zarządzenia Nr 19.2020 Burmistrza Drezdenka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew z lasów będących własnością Gminy podaje do wiadomości informacje, iż Gmina Drezdenko posiada do sprzedaży drewno opałowe w następujących ilościach:

 1. iglaste – 42,88 m³ - z gatunku sosna;
 2. liściaste – 4,73 m³ - z gatunku dąb.

Drewno jest zeskładowane na terenie Drezdenka oraz Niegosławia. Drewno podlega sprzedaży w całości. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 95/7638102 wew. 30.

Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie formularzy ofertowych do dnia 09.12.2020 r. do godz. 10ºº na adres email srodowisko@drezdenko.pl. Zeskanowana oferta musi być podpisana przez Oferenta.

Formularz ofertowy można pobrać poniżej.

Minimalna cena drewna:

 1. iglaste z gatunku sosna – 72,00 zł netto;
 2. liściaste z gatunku dąb – 112,00 zł netto.

W ofercie należy podać cenę netto dla poszczególnego rodzaju drewna za 1 m³.

Do wyżej wymienionych cen doliczona zostanie obowiązującą stawka VAT.

Proponowane ceny zakupu drewna nie mogą być niższe niż przedstawione w ogłoszeniu.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej potencjalny Nabywca zobowiązany jest uiścić wpłatę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodnie z wystawioną fakturą.

Koszt załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca składowania należy do Nabywcy. Wydanie pozyskanego drewna zgodnie z § 6 pkt. 2 Zarządzenia Nr 19.2020 Burmistrza Drezdenka może nastąpić po okazaniu dowodu zapłaty oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Odbiór drewna w tym dokonaniu załadunku i transport nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Urzędem w terminie 7 dni od uregulowania należności wynikającej z faktury.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl